Zmiana wyglądu reklam banerowych w internecie a wyniki kampanii reklamowej importera kawy

Zmiana wyglądu reklam banerowych w internecie a wyniki kampanii reklamowej importera kawy

Firma importująca kawę przeprowadza kampanię reklamową w internecie. Celem kampanii jest dotarcie do jak największej ilości osób z grupy docelowej. Ponieważ wyrób należy do tzw. produktów szybkozbywalnych głównymi miernikami sukcesu kampanii reklamowej są zasięg kampanii, częstotliwość i CTR. Po tygodniu trwania kampanii zarząd firmy, na podstawie raportu, doszedł do wniosku iż CTR osiągany przez emitowane banery jest zbyt mały w stosunku do oczekiwanego i polecił poprawienie kolorystyki banerów a także postaci występujących na reklamach. Po kolejnym tygodniu emisji kampanii reklamowej zarząd importera kawy chciałby wiedzieć czy zmiana kolorów i postaci na reklamach w znaczący sposób podniosła wyniki z kampanii reklamowej. Dane poniżej zawierają średnie CTR z 20 serwisów internetowych na których jest emitowana reklama przed zmianą reklam i po ich zmianie.

01

Aby odpowiedzieć na pytanie postawione przez zarząd importera kawy należy skorzystać z analizy „Testowanie hipotez dla dwóch średnich, gdy próby są zależne”.

Wybór metody analizy

Próby zależne to sytuacja występująca wtedy, gdy przeprowadzamy eksperyment. Naszym celem jest wyprowadzenie wniosku jak ten eksperyment wpłynął na badaną populację. Najczęściej wnioski opieramy na teście uwzględniającym wartość średniej populacji przed eksperymentem i po jego przeprowadzeniu. Test taki nosi nazwę testu dla dwóch średnich w przypadku prób zależnych ponieważ dotyczy tej samej populacji i uwzględnia elementy połączone w pary.

Z menu należy wybrać Narzędzia/Analiza danych, następnie Test t par skojarzonych z dwiema próbami dla średniej.

02

W oknie funkcji należy podać:

Zakres zmiennej 1 – zakres próby pobranej przed zmianą reklam

Zakres zmiennej2 – zakres próby pobranej po zmianie reklam

Różnica średnich wg hipotezy = 0

Zaznaczyć opcje tytuł

Zakres wyjściowy – to górny lewy róg w których mają się pokazać wyniki analizy.

Czy zmiana banerów wpłynęła na wyniki?

Otrzymane wyniki prezentują się następująco:

03

Ponieważ wartość p (komórka F12) dla testu jednostronnego jest mniejsza niż alfa (0,062774675 < 0,05) musimy stwierdzić, że zmiana reklam  znacząco wpłynęła na wyniki z kampanii. Zmiana reklam zwiększyła CTR kampanii z 0,354% do 0,389%.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *