Zmiana placementów na witrynach w sieci reklamowej

Zmiana placementów na witrynach w sieci reklamowej

Sieć reklamowy internetowej skupia w swoich zasobach ok 300 witryn internetowych na których emituje reklamy firm z którymi współpracuje. Dyrektor ds. kontaktu z witrynami zauważył, że większość witryn emituje reklamy na skyscraperze umieszczonym w prawej kolumnie. Ponieważ wyniki z emitowanych kampanii reklamowych nie są zadowalające padł pomysł aby zaproponować witrynom przeniesienie emisji skyscrapera do kolumny lewej i nieco niżej niż to jest przeprowadzane dotychczas. Aby nie zakłócić pracy całej sieci reklamowej i nie ryzykować obniżenie przychodów z reklam witryn zaproponowano przeniesienie skyscrapera na lewą kolumnę 18 witrynom. Wyniki średniego CTR dla każdej witryny przedstawiono poniżej.

01

Dane powyżej zawierają średnie CTR z 18 serwisów internetowych na których jest emitowana reklama. Na poziomie istotności 0,05 zweryfikujemy hipotezę, że zmiana umieszczenia skyscrapera nie wpływa na średni CTR, wobec alternatywnej, że w istotny sposób zmienia średni CTR.

Gdzie umieścić reklamy?

Aby odpowiedzieć na pytanie postawione przez dyrektora sieci reklamowej należy skorzystać z analizy „Testowanie hipotez dla dwóch średnich, gdy próby są zależne”. Próby zależne to sytuacja występująca wtedy, gdy przeprowadzamy eksperyment. Naszym celem jest wyprowadzenie wniosku jak ten eksperyment wpłynął na badaną populację. Najczęściej wnioski opieramy na teście uwzględniającym wartość średniej populacji przed eksperymentem i po jego przeprowadzeniu. Test taki nosi nazwę testu dla dwóch średnich w przypadku prób zależnych ponieważ dotyczy tej samej populacji i uwzględnia elementy połączone w pary.

02

 

Z menu należy wybrać Narzędzia/Analiza danych, następnie Test t par skojarzonych z dwiema próbami dla średniej.

W oknie funkcji należy podać:

Zakres zmiennej 1 – zakres próby pobranej przed zmianą umieszczenia skyscrapera

Zakres zmiennej2 – zakres próby pobranej po zmianie umieszczenia skyscrapera

Różnica średnich wg hipotezy = 0

Zaznaczyć opcje tytuł

Zakres wyjściowy – to górny lewy róg w których mają się pokazać wyniki analizy.

Wyniki analizy

Otrzymane wyniki prezentują się następująco:

03

Ponieważ wartość p (komórka F12) dla testu jednostronnego jest mniejsza niż alfa (0,02 < 0,05) odrzucamy hipotezę o równości średnich i stwierdzamy że zmiana umieszczenia skyscrapera w istotny sposób wpływa na wyniki z kampanii. W tym przykładzie średnie CTR zostały zwiększone po zmianie miejsca emisji skyscrapera – komórka F5 pokazuje CTR przed zmianą (0,3272) a w komórce G5 jest umieszczony średni CTR po zmianie miejsca emisji (0,4222). Dyrektor do spraw kontaktu z witrynami zrzeszonymi w sieci reklamowej powinien wszystkim witrynom przeniesienie emisji skyscrapera z prawej kolumny na lewą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *