Zmiana opakowania produktu a wynik finansowy

Zmiana opakowania produktu a wynik finansowy

Firma zajmująca się produkcją towaru chce sprawdzić, czy na sprzedaż chipsów ma wpływ zmiana opakowania. Dane zawierają wyniki sprzedaży tygodniowej chipsów w 15 sklepach przed zmianą opakowania i po jego zmianie. Na poziomie istotności 0,05 zweryfikujemy hipotezę, że zmiana opakowania nie wpływa na sprzedawalność soku, wobec alternatywnej, że w istotny sposób zwiększa jego sprzedaż.

Zmiana opakowania a sprzedaż

Poniższy wykres przedstawia wyniki z sprzedaży tygodniowej w 15 sklepach przed i po zmianie opakowania.

01

Próby zależne to sytuacja występująca wtedy, gdy przeprowadzamy eksperyment. Naszym celem jest wyprowadzenie wniosku jak ten eksperyment wpłynął na badaną populację. Najczęściej wnioski opieramy na teście uwzględniającym wartość średniej populacji przed eksperymentem i po jego przeprowadzeniu. Test taki nosi nazwę testu dla dwóch średnich w przypadku prób zależnych ponieważ dotyczy tej samej populacji i uwzględnia elementy połączone w pary.

02

Z menu należy wybrać Narzędzia/Analiza danych, następnie Test t par skojarzonych z dwiema próbami dla średniej.

W oknie funkcji należy podać:

Zakres zmiennej 1 – zakres próby pobranej przed zmianą opakowania

Zakres zmiennej2 – zakres próby pobranej po zmianie opakowania

Różnica średnich wg hipotezy = 0

Zaznaczyć opcje tytuł

Zakres wyjściowy – wybrać pierwszą komórkę zakresu wyjściowego.

Otrzymane wyniki prezentują się następująco:

Czy sprzedaż wzrasta po zmianie opakowania?

03

Ponieważ wartość p (komórka F12) dla testu jednostronnego jest mniejsza niż alfa (0,03 < 0,05) odrzucamy hipotezę o równości średnich i stwierdzamy że zmiana opakowania w istotny sposób wpływa na sprzedaż chipsów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *