Zmiana hasła reklamowego a CTR kampanii reklamowej

Zmiana hasła reklamowego a CTR kampanii reklamowej

Firma przeprowadza kampanię reklamową w Internecie na 25 serwisach internetowych dopasowanych tematycznie jak i demograficznie do grupy docelowej. Dyrektor ds. marketingu, nie zadowolony z dotychczasowych wyników kampanii, prosi agencję kreatywną o podmianę hasła reklamowego na kreacjach.  Po tygodniu emisji kreacji na tych samych serwisach Dyrektor chciałby wiedzieć czy na CTR (stosunek kliknięć do odsłon) z kampanii reklamowej ma wpływ zmiana hasła na banerach reklamowych.

Wyniki kampanii historycznych

Dane poniżej zawierają średnie CTR z 25 serwisów internetowych na których jest emitowana reklama przed zmianą hasła i po jego zmianie. Na poziomie istotności 0,05 zweryfikujemy hipotezę, że zmiana hasła nie wpływa na średni CTR, wobec alternatywnej, że w istotny sposób zmienia średni CTR.

01

Czy zmieniać hasło na reklamach?

Aby odpowiedzieć na pytanie postawione przez dyrektora firmy należy skorzystać z analizy „Testowanie hipotez dla dwóch średnich, gdy próby są zależne”. Próby zależne to sytuacja występująca wtedy, gdy przeprowadzamy eksperyment. Naszym celem jest wyprowadzenie wniosku jak ten eksperyment wpłynął na badaną populację. Najczęściej wnioski opieramy na teście uwzględniającym wartość średniej populacji przed eksperymentem i po jego przeprowadzeniu. Test taki nosi nazwę testu dla dwóch średnich w przypadku prób zależnych ponieważ dotyczy tej samej populacji i uwzględnia elementy połączone w pary.

02

Z menu należy wybrać Narzędzia/Analiza danych, następnie Test t par skojarzonych z dwiema próbami dla średniej.

W oknie funkcji należy podać:

Zakres zmiennej 1 – zakres próby pobranej przed zmianą hasła

Zakres zmiennej2 – zakres próby pobranej po zmianie hasła

Różnica średnich wg hipotezy = 0

Zaznaczyć opcje tytuł

Zakres wyjściowy – to górny lewy róg w których mają się pokazać wyniki analizy.

Zmiana hasła wpływa na wyniki kampanii reklamowej

Otrzymane wyniki prezentują się następująco:

03

Ponieważ wartość p (komórka F12) dla testu jednostronnego jest mniejsza niż alfa (0,000867 < 0,05) odrzucamy hipotezę o równości średnich i stwierdzamy że zmiana hasła w istotny sposób wpływa na wyniki z kampanii. Niestety w tym przykładzie średnie CTR zostały obniżone po zmianie hasła – komórka F5 pokazuje CTR przed zmianą hasła (0,3152) a w komórce G5 jest umieszczony średni CTR po zmianie opakowania (0,2124).

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *