Zmiana ceny jednostkowej w zależności od ilości zamawianego towaru – sklep spożywczy

Zmiana ceny jednostkowej w zależności od ilości zamawianego towaru – sklep spożywczy

Właściciel sklepu spożywczego kupuje z hurtowni soki dla dzieci w opakowaniach 0,2l.. Cena soku w hurtowni zależy od wielkości jednorazowego zamówienia. Dla ilości poniżej 100 sztuk cena jednostkowa wynosi 1 zł. Dla zamówienia od 101 do 250 szt. cena wynosi 0,80 zł. Dla zamówienia od 251 do 500 szt. to koszt 0,70 zł / sztuka. Powyżej 500 sztuk koszt kształtuje się na poziomie 0,65 zł. Czy jest jakiś prosty sposób aby obliczyć całkowity koszt zamówienia w zależności od ilości zamawianych soków?

Zastosowanie funkcji Jeżeli

Aby znaleźć rozwiązanie tego problemu należy użyć funkcję JEŻELI dostępną w Excelu. Dla ułatwienia, w pierwszej kolejności dostępne ilości zamawianych soków jak i odpowiadające im ceny jednostkowe należy wprowadzić do Excela tak jak na rysunku poniżej.

01

Przypuśćmy, że komórka B7 zawiera informacje o faktycznej wielkości zamówienia. Na tą chwilę wpisano w tą komórkę 260. Możemy wówczas wyliczyć całkowity koszt zamówienia jako funkcję jego wielkości stosując następujące rozumowanie:

Jeżeli B7 < 100, to koszt zamówienia wynosi C2 * B7,

Jeżeli B7 jest między 101 a 250, to koszt zamówienia wynosi C3 * B7,

Jeżeli B7 jest między 251 a 500, to koszt zamówienia wynosi C4 * B7,

Jeżeli jest powyżej 500, to koszt zamówienia wynosi C5 * B7.

Okno dialogowe

Aby w Excel podawał całkowity koszt zamówienia należy skorzystać z funkcji JEŻELI, którą odnajdziemy w funkcjach w menu „Narzędzia główne”. Funkcję tą umieścimy w komórce C7. Po kliknięciu wyskoczy okno dialogowe, należy wypełnić w następujący sposób

02

W polu „test logiczny” należy wpisać B7<B2. Dla wartości PRAWDA należy wpisać C2*B7.

Dla wartości FAŁSZ należy kliknąć w pole nazwy znajdujące się obok paska formuły, tak jak na rysunku poniżej.

03

W tym momencie powinno wyskoczyć okno dialogowe dla funkcji JEŻELI, które wypełniamy w następujący sposób:

04

W polu „test logiczny” należy wpisać B7<B3. Dla wartości PRAWDA należy wpisać C3*B7. Dla wartości FAŁSZ należy znowu kliknąć w pole nazwy znajdujące się obok paska formuły, gdzie znów powinno wyskoczyć okno dialogowe dla funkcji poniżej. To okno dialogowe wypełniany w następujący sposób:

05

W polu „test logiczny” wpisujemy B7<B4. Dla wartości PRAWDA należy wpisać C4*B7. Dla wartości FAŁSZ należy wpisać C5*B7 i kliknąć w OK. Wynik powinien być następujący:

06

Dla 260 sztuk soków całkowity koszt zamówienia wyniesie 182 zł. Teraz dla dowolnej zmiany zamówienia, którą będzie można wpisać w komórkę B7, w komórce C7 będzie wyświetlony wynik obliczeń. Dla przykładu, zamówienie 95 sztuk soków to koszt 95 zł, 700 szt. to koszt rzędu 455 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *