Współzależność wyników z kampanii e-marketingowej

Współzależność wyników z kampanii e-marketingowej

Firma emitowała reklamę na czterech różnych serwisach internetowych. W raporcie z kampanii reklamowej przedsiębiorca ma wyszczególnione odsłony reklamy, kliknięcia i zakupy dokonane w sklepie. Cały raport przedstawia dane w podziale na dni. Dodatkowo we własnym systemie monitorującym widzi wejścia i sprzedaż na stronie WWW klientów, którzy weszli na stronę wpisując nazwę firmy w wyszukiwarce bądź w przeglądarce.

Przedsiębiorca chciałby wiedzieć jaki jest związek emisji reklamy na tych czterech witrynach a zamówieniami w sklepie internetowym klientów wchodzących z Google bądź z poziomu przeglądarki.

Korelacja czyli współzależność

Aby odpowiedzieć na to pytanie należy obliczyć korelację pomiędzy dzienną emisją reklamy z czterech witryn na których była emitowana reklama a sprzedażą w sklepie internetowym. Wynika to z tego, iż nie każda osoba która widzi reklamę klika w nią i od razu dokonuje zakupu. Spora część osób nie klika w reklamę ale zapamiętuje nazwę firmy a w późniejszym terminie wchodzi na stronę firmową z Google bądź z poziomu przeglądarki. W tym przykładzie interesują nas osoby które nie kliknęły, tak więc musimy do analizy wziąć dane dotyczące dziennej ilości odsłon na czterech witrynach i sprzedaży w sklepie WWW. Ważne jest aby do analizy wykorzystać sprzedaż tylko z Google z fraz związanych z nazwą firmy jak i z wejść bezpośrednich.

 

01

 

Korelację najlepiej obliczyć za pomocą Excela. W menu Dane klikamy w „analiza danych”. W okienku zaznaczamy „korelacja”.

 

02

 

Zakres wejściowy to dane wraz z tytułami: komórki B2:F16

Zaznaczamy grupowanie wg kolumn ponieważ mamy dane uszeregowane pionowo, według dni kampanii.

Zaznaczamy „tytuły w pierwszym wierszu”

Zakres wyjściowy to pierwsza komórka w której mają wyświetlić się wyniki analizy. W tym przypadku jest to komórka I3

 

03

 

Współczynnik korelacji należy zawsze do przedziału od -1 do 1. Współczynnik ten bliski 1 oznacza, że dane są od siebie silnie zależne. Innymi słowy, im wartość jest wyższa tym zależność pomiędzy emisją reklamy na danym serwisie a sprzedażą z fraz związanych z firmą i wejść bezpośrednich jest większa. Korelacja ujemna oznacza, iż wzrost jednego czynnika powoduje spadek drugiego. Korelacja bliska 0 oznacza, iż nie ma zależności pomiędzy emisją reklamy na danym serwisie a sprzedażą w sklepie WWW.

Emisja reklamy a wpływ na wejścia pośrednie

Korelacja pomiędzy sprzedażą w sklepie internetowym a emisją reklamy na poszczególnych serwisach widać w kolumnie J. Oprócz tego widać także korelacje pomiędzy emisją na poszczególnych serwisach, jednakże w tym konkretnym przypadku nie ma ona żadnego ekonomicznego wyjaśnienia. Zakładamy iż serwisy te emitowały reklamę niezależnie od siebie.

Jak widać z wyników najwyższą współzależność można zaobserwować z serwisu 1, komórka J5 – z tego serwisu reklama była najbardziej zapamiętana a użytkownicy wchodzili do sklepu WWW poprzez Google oraz z poziomu przeglądarki i dokonywali zakupu. Drugim sklepem z którym należy nawiązać ściślejszą współpracę jest serwis 3 na którym odnotowano korelację 0,784 (komórka J7). Na serwisach drugim i czwartym reklama nie została zapamiętana.

Aby w pełni wybrać serwisy do dalszej współpracy należy oprócz analizy korelacji wziąć pod uwagę sprzedaż z kliknięć z każdego serwisu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *