Współwyszukiwanie firm konkurencyjnych

Współwyszukiwanie firm konkurencyjnych

Emisja reklamy ma wpływ nie tylko na wzrost sprzedaży danej firmy ale także pośrednio wpływa na firmy konkurencyjne. Dzieje się tak ponieważ ludzie zapamiętują nie tylko nazwę firmy ale także wchodzą na strony konkurencji aby porównać oferty. W jednej branży może być tak, iż emisja reklamy jednej firmy „zabiera” użytkowników drugiej firmy – jeśli obie firmy są rozpoznawane w podobnym stopniu lub są wg użytkowników bardzo do siebie podobne; z drugiej strony emisja reklamy jednej firmy może „dodać” użytkowników drugiej, konkurencyjnej. Może się tak zdarzyć jeśli firma wydaje na reklamę więcej niż konkurencja ale za to firmy konkurencyjne są lepiej wypozycjonowane w google bądź są firmami lepiej rozpoznawalnymi.

Jak jedna firma wpływa na drugą

Dział marketingu firmy z branży meblarskiej chciałby wiedzieć jaka jest współzależność poszczególnych firm z branży. W tym celu zebrano dane wyszukiwani poszczególnych firm z Google Trends za ostatnie 52 tygodnie. Przed analizą dane „wyczyszczono” z sezonowości.

Aby wiedzieć jaka jest współzależność, czy też współwyszukiwanie, firm konkurencyjnych z danej branży należy obliczyć korelację pomiędzy tymi firmami.

01

Fragment danych tygodniowych z ostatniego roku

 

Korelację najlepiej obliczyć za pomocą Excela. W menu Dane klikamy w „analiza danych”. W okienku zaznaczamy „korelacja”

02

 

Zakres wejściowy to dane wraz z tytułami: komórki B1:F53

Zaznaczamy grupowanie wg kolumn ponieważ mamy dane uszeregowane pionowo, według dni kampanii.

Zaznaczamy „tytuły w pierwszym wierszu”

Zakres wyjściowy to pierwsza komórka w której mają wyświetlić się wyniki analizy. W tym przypadku jest to komórka I1

Korelacja pomiędzy firmami

Współczynnik korelacji należy zawsze do przedziału od -1 do 1. Współczynnik ten bliski 1 oznacza, że dane są od siebie silnie zależne. Innymi słowy, im wartość jest wyższa tym zależność pomiędzy wyszukiwaniem danej firmy a firmy konkurencyjnej jest większa. Korelacja ujemna oznacza, iż wzrost jednego czynnika powoduje spadek drugiego. Korelacja bliska 0 oznacza, iż nie ma zależności pomiędzy wyszukiwaniem danej firmy a firmy konkurencyjnej.

03

 

Tabela pokazuje korelację dla poszczególnych firm z branży meblarskiej. Korelacja pomiędzy firmą pierwszą a trzecią wynosi 0,604 (komórka J4) lub inaczej 60,4%. Oznacza to iż jest silna zależność w współwyszukiwaniu tych dwóch firm. Jeśli użytkownicy szukają firmy 1 to na 60,4% także będą wyszukiwać firmę 3. W przypadku firmy czwartej i piątej korelacja wynosi -0,576 (komórka M6) lub interpretując dane -57,6%. Oznacza to, że są to firmy której wzrost wyszukiwani jednej z nich doprowadza do spadku zainteresowania drugiej. Oznacza to, iż użytkownicy uważają te firmy za bardzo podobno do siebie, w dodatku małe i np. emisja kampanii reklamowej jednej z tych firm powoduje, że ludzie zapominają o drugiej.

Górna część tabeli jest pusta, gdyż Excel nie dubluje wyników tzn. korelacja pomiędzy firmą 3 i 4 jest taka sama jak pomiędzy 4 i 3; kolejność nie ma tu znaczenia. Górna część tabeli wyglądałaby tak samo jak dolna.

Warto zwrócić uwagę na to, iż dane przed obliczeniem korelacji, wyczyszczono z sezonowości. Gdyby tego nie zrobiono mogłaby się zdarzyć sytuacja gdzie korelacja pomiędzy wszystkimi firmami jest wysoko dodatnia. Jeśli np. analizujemy branżę sprzętu narciarskiego to wiadomym jest iż w miesiącach zimowych wyszukiwanie takich firm rosłoby w miesiącach zimowych, co znacznie zafałszowałoby wynik końcowy a tym samym pozwoliło wyciągnąć błędne wnioski.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *