Wpływ zmiany opakowania soków owocowych na sprzedaż

Wpływ zmiany opakowania soków owocowych na sprzedaż

Firma produkująca i rozlewająca sok owocowy chciałaby zwiększyć sprzedaż. Producent sprzedaje swoje soki do ok 500 sklepów w województwie. Nie ma przez to wpływu na takie elementy handlu jak cena detaliczna czy eskpozycja w sklepie. Główny czynnik jaki jest brany pod uwagę przy wzroście sprzedaży to opakowanie. W tym celu dział marketingu zaproponował zmianę kolorystyki opakowania. Nowy produkt, w celu przetestowania ilości sprzedaży zaproponowano dwudziestu pięciu sklepom. Wyniki sprzedażowe w sztukach, przed jak i po zmianie kolorystyki opakowania przedstawia tabela poniżej.

01

Producent chciałby wiedzieć, czy na podstawie tych wyników można oszacować czy zmiana opakowania wpłynęła na wzrost sprzedaży.

Czy zmiana wpłynęła na sprzedaż?

Aby odpowiedzieć na pytanie postawione przez właściciela firmy produkującej soki owocowe należy skorzystać z analizy „Testowanie hipotez dla dwóch średnich, gdy próby są zależne”. Próby zależne to sytuacja występująca wtedy, gdy przeprowadzamy eksperyment. Naszym celem jest wyprowadzenie wniosku jak ten eksperyment wpłynął na badaną populację. Najczęściej wnioski opieramy na teście uwzględniającym wartość średniej populacji przed eksperymentem i po jego przeprowadzeniu. Test taki nosi nazwę testu dla dwóch średnich w przypadku prób zależnych, ponieważ dotyczy tej samej populacji i uwzględnia elementy połączone w pary (sprzedaż w sklepie przed i po zmianie opakowania soku owocowego).

Z menu należy wybrać Narzędzia/Analiza danych, następnie Test t par skojarzonych z dwiema próbami dla średniej.

W oknie funkcji należy podać:

Zakres zmiennej 1 – zakres próby pobranej przed zmianą opakowania – komórki B2:B26

Zakres zmiennej2 – zakres próby pobranej po zmianie opakowania – komórki C2:C26

Różnica średnich wg hipotezy = 0

Zaznaczyć opcje tytuł

Zakres wyjściowy – to górny lewy róg w których mają się pokazać wyniki analizy. W tym przypadku to komórka E2

02

Otrzymane wyniki prezentują się następująco:

03

Ponieważ wartość p (komórka F12) dla testu jednostronnego jest mniejsza niż 0,05 odrzucamy hipotezę o równości średnich i stwierdzamy że zmiana opakowania w istotny sposób wpływa na wyniki sprzedażowe. Średnia ilość sprzedaży przed zmianą opakowania wynosiła 95,28 szt (komórka F5) a po zmianie opakowania 113,84 (komórka G5).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *