Wpływ zmiany layout’u pierwszej strony na sprzedaż gazety regionalnej

Wpływ zmiany layout’u pierwszej strony na sprzedaż gazety regionalnej

Wydawca gazety regionalnej chciałby zwiększyć sprzedaż kioskową. w tym celu zmienia layout pierwszej strony gazety tak aby była bardziej zauważalna na tle innych gazet. Dane sprzedaży gazety ze starym wyglądem jak i nowym pokazuje tabela poniżej. Wyniki pochodzą z 40 kiosków z całego województwa z dwóch kolejnych po sobie poniedziałków – tak aby zminimalizować wpływ dnia na sprzedaż. Wydawca chciałby wiedzieć czy zmiana layout’u gazety ma znaczący wpływ na ilość sprzedaży przy innych czynnikach stałych.

01

Czy layout ma wpływ na sprzedaż?

Aby odpowiedzieć na tak postawione pytanie należy skorzystać z analizy „Testowanie hipotez dla dwóch średnich, gdy próby są zależne”. Próby zależne to sytuacja występująca wtedy, gdy przeprowadzamy eksperyment. Naszym celem jest wyprowadzenie wniosku jak ten eksperyment wpłynął na badaną populację. Najczęściej wnioski opieramy na teście uwzględniającym wartość średniej populacji przed eksperymentem i po jego przeprowadzeniu. Test taki nosi nazwę testu dla dwóch średnich w przypadku prób zależnych ponieważ dotyczy tej samej populacji i uwzględnia elementy połączone w pary. Z menu należy wybrać Narzędzia/Analiza danych, następnie „Test t par skojarzonych z dwiema próbami dla średniej”.

02

W oknie funkcji należy podać:

Zakres zmiennej 1 – zakres próby pobranej przed zmianą ceny, w naszym przypadku jest to zakres komórek B1:B41

Zakres zmiennej2 – zakres próby pobranej po zmianie ceny, komórki C1:C41

Różnica średnich wg hipotezy = 0

Zaznaczyć opcje tytuł

Zakres wyjściowy – to górny lewy róg w których mają się pokazać wyniki analizy. W tym przypadku będzie to komórka E2.

Interpretacja wyników

Otrzymane wyniki prezentują się następująco:

03

Ponieważ wartość p (komórka F12) dla testu jednostronnego jest większa niż alfa (0,13456 < 0,15) musimy przyjąć hipotezę o równości średnich i stwierdzamy, że zmiana ceny w istotny sposób nie wpłynęła na wyniki sprzedaży.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *