Wielkość miejscowości a sprzedaż w restauracji Fast food

Wielkość miejscowości a sprzedaż w restauracji Fast food

Przystępując do programu franczyzowego właściciel firmy musi sobie odpowiedzieć na ważne pytanie dotyczące lokalizacji restauracji Fast food. W tym przypadku przedsiębiorca zastanawia się w jakim mieście najlepiej by było otworzyć nowa restauracje. W dużym mieście teoretycznie więcej jest konsumentów ale także jest większa konkurencja o klienta. Średniej wielkości miasto pozwala trochę mniej myśleć o konkurencji ale wadą jest mniejsza ilość osób skłonnych korzystać z usług restauracji. Małe miasto to zdecydowanie mniejsza konkurencja co pozwala skupić się na innych zagadnieniach.

Opis problemu

Przedsiębiorca chce wiedzieć, czy wybór miasta na otwarcie nowej restauracji wpłynie na sprzedaż. A konkretniej, czy lokalizacja restauracji Fast food w mieście o wielkości 100 tys. mieszkańców, 75 tys. mieszkańców czy też 40 tys. mieszkańców ma wpływ na sprzedaż.

W tym celu poproszono potencjalnego partnera handlowego czyli przedstawiciela sieci franczyzowej o wyniki sprzedaży sprzedaży miesięcznej w 15 różnych restauracjach Fast food danej sieci w zależności od wielkości miasta. Sześć restauracji było zlokalizowanych w miastach o wielkości 40 tys. mieszkańców, pięć restauracji w miastach 75-tysięcznych a cztery restauracje w miastach o wielkości ok. 100 tys. mieszkańców. Czy dane te wskazują na znaczący wpływ lokalizacji na ich sprzedaż?

Zakładamy, że wszystkie 15 restauracji stosuje podobny schemat sprzedaży, ta sama sieć franczyzowa i ma podobną wielkość.

01

Takie założenie pozwala nam skorzystać z jednoczynnikowej analizy wariancji, ponieważ wierzymy, że na wielkość sprzedaży wpływa najwyżej jeden czynnik (lokalizacja restauracji danej sieci franczyzowej). Gdyby restauracje miały różną wielkość, należały do różnych marek, musielibyśmy użyć dwuczynnikowej analizy wariancji.

Analiza sprzedaży

Aby przeprowadzić analizę danych, musimy skorzystać z Excela. W tym celu wybieramy z menu Narzędzia polecenie Analiza danych, zaznaczamy pozycję Analiza wariancji, jednoczynnikowa i po kliknięciu  przycisku OK. wypełniamy okno dialogowe tak jak na rysunku:

02

Dane zakresu wejściowego, łącznie z nazwami, podane są w komórkach A2:C8

Zaznaczamy pole wyboru Tytuły, ponieważ pierwszy wiersz zakresu wejściowego zawiera nazwy (40 tys mieszkańców, 75 tys, 100 tys).

Zaznaczamy opcję Grupowanie według kolumn, ponieważ dane są umieszczone w kolumnach.

Jako lewy górny róg zakresu wyjściowego (miejsce w którym mają zostać wyświetlone wyniki) wskazujemy komórkę E2

Podana wartość alfa nie jest istotna dla naszego przykładu i możemy użyć standardowej.

03

W komórkach H6:H8 widzimy, że średnia sprzedaż w tym konkretnym przypadku zależy od lokalizacji restauracji. Gdy restauracja jest zlokalizowana w mieście o ok. 40 tys mieszkańców  średnia sprzedaż wynosi 15 016 porcji: gdy restauracja jest zlokalizowana w mieście o ok. 75 tys. mieszkańców sprzedaż wynosi 13 320: a gdy zlokalizowana jest przy w mieście o liczbie mieszkańców wynoszącej ok. 100 tys. średnia sprzedaż wynosi 14 350. Ponieważ wartość p wynosi 0,056645 (komórka J13), czyli jest mniejsza niż 0,15 możemy uznać, że policzone wartości średnie są znacząco różne. A tym samym lokalizacja restauracji w tej konkretnej sieci franczyzowej ma istotne znaczenia i najlepiej nową restauracje otworzyć w mieście o wielkości ok. 40 tys. mieszkańców.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *