Weryfikacja firmy zajmującej się pozycjonowaniem

Weryfikacja firmy zajmującej się pozycjonowaniem.

Właściciel firmy produkującej i sprzedającej obuwie chciałby wiedzieć czy budżet wydany na pozycjonowanie w naturalnych wynikach wyszukiwania jest odpowiednio wydawany. Dobrym miernikiem tego jest porównanie efektów firmy zajmującej się tzw SEO i porównaniem ich do efektów jakie osiąga główna konkurencja. Wyselekcjonowano 45 fraz na jakie pozycjonuje się producent i przeanalizowano średnią pozycję na te frazy danego przedsiębiorstwa, jak i głównego konkurenta. Część danych zawierających średnie pozycje z ostatniego miesiąca prezentuje rysunek poniżej.

01 analiza pozycjonowania

Czy na podstawie tych danych można wyciągnąć wniosek, iż dana producent jest słabiej pozycjonowany na interesujące frazy niż konkurencja?

Czy firma jest na wyższych pozycjach w google?

W tym celu należy zrealizować analizę polegającą na zweryfikowaniu czy średnie miejsca pozycjonowania na dane frazy są od siebie statystycznie różne. Często zdarza się tak, iż firmy instynktownie nie jest zadowolone z dostawcy zajmującego się pozycjonowaniem w wyszukiwarce i uważają, iż firma konkurencyjna lepiej sobie z tym radzi. Natomiast analityczne podejście do problemu powinno w sposób wyraźny odpowiedzieć na pytanie czy jest jakaś dysproporcja w pozycjonowaniu dwóch konkurencyjnych producentów obuwia. Podjęcie decyzji bez analizy średnich może prowadzić do złych wniosków a tym samym do złej decyzji biznesowej.

Jaką metodę wybrać do analizy?

W Excel dostępne są dwie różne analizy dla dwóch średnich w zależności od wariancji: TEST T Z DWIEMA PRÓBAMI ZAKŁADAJĄCY RÓWNE WARIANCJE i  TEST T Z DWIEMA PRÓBAMI ZAKŁADAJĄCY RÓŻNE WARIANCJE.

02 analiza pozycjonowania

Aby wiedzieć, który z tych testów zastosować trzeba w pierwszej kolejności użyć TEST F Z DWIEMA PRÓBAMI DLA WARIANCJI.

03 analiza pozycjonowania

W tym momencie właściciel firmy wytwarzającej obuwie nie musi znać definicji wariancji. Ważne jest to tylko do wyboru potrzebnego testu, który pokaże czy pozycjonowanie poszczególnych producentów na dane frazy jest od siebie różne. Także z obowiązku musimy dodać, iż wariancja jest intuicyjnie utożsamiana ze zróżnicowaniem zbiorowości.

Po przejściu w menu „dane”, należy kliknąć w „analiza danych” i na okienku które wyskoczy należy znaleźć „Test F: z dwiema próbami dla wariancji”.

04 analiza pozycjonowania

Zakres zmiennej 1: w naszym przypadku to wyniki z pozycjonowania firmy ibuty, komórki B1:B46

Zakres zmiennej 2: to wyniki z pozycjonowania firmy butyonline, komórki C1:C46

Zaznaczmy okienko „tytuły”, Alfa zostawiamy wartość domyślną

Zakres wyjściowy to lewa górna komórka w której mają nam się pokazać wyniki – komórka E2. Wyniki z testu są przedstawione poniżej.

05 analiza pozycjonowania

Jak widać w komórce F5 przedstawiona jest średnie miejsce w pozycjonowaniu dla producenta ibuty, która wynosi 19,7. Dla producenta butyonline jest to 25,7, komórka G5. Dla właściciela firmy ibuty ważne informacje zawierają komórki F9 i F11. Jeśli wartość F (komórka F9; 0,575947) jest mniejsze od Test F jednostronny umieszczonego w komórce F11 (0,605717) to oznacza to iż do właściwej analizy należy wybrać test TEST T Z DWIEMA PRÓBAMI ZAKŁADAJĄCY RÓWNE WARIANCJE. Jeśli wartość F jest większa od Test F jednostronny do dalszej analizy należy wybrać TEST T Z DWIEMA PRÓBAMI ZAKŁADAJĄCY RÓŻNE WARIANCJE. W tym przypadku 0,575947 jest mniejsze od 0,605717 także należy wybrać TEST T Z DWIEMA PRÓBAMI ZAKŁADAJĄCY RÓWNE WARIANCJE. Okno dialogowe przedstawia się następująco:

06 analiza pozycjonowania

Zakres zmiennej 1 to wyniki z pozycjonowania dla producenta ibuty: komórki B2:B46

Zakres zmiennej 2 to wyniki dla butyonline: komórki C2:C46

Różnica średnich wg hipotezy: należy wpisać 0

Zaznaczamy pole „tytuły”, alfa pozostawiamy domyślnie na 0,05

Zakres wyjściowy to komórka w której pokażą się wyniki analizy, komórka I2.

Wyniki analizy pozycjonowania SEO

Wyniki analizy przedstawiają się następująco:

07 analiza pozycjonowania

Dla właściciela firmy ibuty kluczowy wynik jest umieszczony w komórce J14 pt P(T<=t) dwustronny. Ponieważ P(T<=t) dwustronny wynosi 0,03654 i jest mniejsze niż wartość graniczna przyjęta umownie na poziomie 0,05 to oznacza, iż średnie wyniki dla tych dwóch firm są istotnie różne. A co za tym idzie producent ibuty gorzej jest spozycjonowany na badane frazy niż główny konkurent butyonline.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *