Ustalenie ceny produktu w celu maksymalizacji zysku – sklep obuwniczy

Ustalenie ceny produktu w celu maksymalizacji zysku – sklep obuwniczy

Właściciel sklepu obuwniczego chciałby maksymalizować zysk ze sprzedaży. W tym celu przeprowadził promocję polegającą na obniżeniu ceny z 220 zł do 180 zł. Wyniki akcji promocyjnej pokazały iż obniżka średniej ceny sprzedaży pary butów o 40 zł zwiększyła ilość zamówień z 300 do 390 miesięcznie. Właściciel firmy chciałby wiedzieć czy w dalszym ciągu ma obniżać średnią cenę tak aby maksymalizować zysk ze sprzedaży.

Przygotowanie danych sprzedażowych

W tym celu należy skorzystać z dodatku „solver” znajdującego się w Excelu, w karcie „dane” w menu „analiza”. Wszelkie dane potrzebne do analizy przygotowano tak jak to widać na rysunku poniżej.

01

Cena i odpowiadająca jej średnia ilość sprzedaży umieszczone zostały w komórce B2:C4. Koszt jednostkowy został umieszczony w komórce C9 i wynosi wg firmy 150 zł. Pierwszym krokiem jest wyliczenie krzywej sprzedaży. Najłatwiejszym sposobem jest wstawienie wykresu gdzie na osi poziomej będą pokazane ceny a na osi pionowej odpowiadające im średnie ilości sprzedaży.

02

Klikając na wykres pokazuje nam się dedykowane menu na wykresu: układ i formatowanie. Na karcie „układ” szukamy funkcji „linia trendu”, klikamy na linie trendu liniową i zaznaczamy opcję „wyświetl równanie na wykresie”.

03

Powinniśmy uzyskać równanie tak jak na rysunku poniżej.

04

Jak widać krzywa sprzedaży przedstawia się równaniem y=-2,25*x+795, co oznacza iż sprzedaż wynosi -2,25 pomnożone przez cenę i dodanie 795. Aby przejść do analizy ceny jednostkowej maksymalizującej zysk dane przygotowano w następujący sposób:

05

W komórce C8 podano przykładową cenę. Ponieważ ostatnia średnia cena po jakiej sprzedawano buty wyniosła 180 zł to też tą właśnie cenę wpisaną w komórkę C8.

W komórce C9 wpisano koszt jednostkowy wynoszący 150 zł.

Komórka C11 to średnia sprzedaż w pojedynczym sklepie. Wyliczono ją ze wzoru otrzymanego z wykresu i wpisano =-2,25 * C8 + 795.

W komórce C13 obliczono zysk, czyli od ceny jednostkowej odjęto koszt jednostkowy i to pomnożono przez średnią sprzedaż. W tym przypadku jest to =C11*(C8-C10).

Maksymalizacja zysku

Na karcie „dane”, w menu „analiza”, należy kliknąć w „solver”. Okno dialogowe powinno się wypełnić w następujący sposób:

06

Ustaw cel – komórka C13 a poniżej zaznaczamy opcję „max” ponieważ naszym celem jest maksymalizacja zysku.

Przez zmienianie komórek zmiennych – komórka z ceną czyli C8 – nasz zysk będzie zależał od ceny.

Na tym etapie analizy nie potrzebujemy zaznaczać już niczego innego. Klikamy ROZWIĄŻ, później OK i powinny nam się pokazać wyniki takie jak na rysunku poniżej.

07

Średnia cena sprzedaży pary butów, która będzie maksymalizować zysk powinna wynieść 251 zł (komórka C8), średnia ilość sprzedany par butów wyniesie 229 (komórka C11) a zysk operacyjny wyniesie 23.526 zł (komórka C13).

Zysk w zależności od ceny

Zysk sklepu obuwniczego w zależności od ceny przedstawiony jest na wykresie poniżej. Jak widać zysk (oś pionowa) jest najwyższy przy cenie 250 zł.

08

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *