Ustalenie ceny pasty do zębów w celu maksymalizacji zysku

Ustalenie ceny pasty do zębów w celu maksymalizacji zysku

Producent pasty do zębów chciałby maksymalizować zysk ze sprzedaży. W tym celu przeprowadził promocję polegającą na obniżeniu ceny detalicznej z 5,99 zł do 5,39 zł. Wyniki akcji promocyjnej pokazały iż obniżka średniej ceny sprzedaży tubki pasty do zębów zwiększyła ilość sprzedaży z 1.500 szt tygodniowo do 1.750. Właściciel firmy chciałby wiedzieć czy w dalszym ciągu ma obniżać średnią cenę tak aby maksymalizować zysk ze sprzedaży.

W tym celu należy skorzystać z dodatku „solver” znajdującego się w Excelu, w karcie „dane” w menu „analiza”. Wszelkie dane potrzebne do analizy przygotowano tak jak to widać na rysunku poniżej.

01

Cena i odpowiadająca jej średnia ilość sprzedaży umieszczone zostały w komórce B2:C4. Koszt jednostkowy został umieszczony w komórce C9 i wynosi wg firmy 2 zł.

Analiza sprzedaży

Pierwszym krokiem jest wyliczenie krzywej sprzedaży. Najłatwiejszym sposobem jest wstawienie wykresu gdzie na osi poziomej będą pokazane ceny a na osi pionowej odpowiadające im średnie ilości sprzedaży.

02

Klikając na wykres pokazuje nam się dedykowane menu na wykresu: układ i formatowanie. Na karcie „układ” szukamy funkcji „linia trendu”, klikamy na linie trendu liniową i zaznaczamy opcję „wyświetl równanie na wykresie”.

03

Powinniśmy uzyskać równanie tak jak na rysunku poniżej.

04

Jak widać krzywa sprzedaży przedstawia się równaniem y=-417,36*x+4000, co oznacza iż ilość sprzedaży wynosi -417,36 pomnożone przez cenę i dodanie 4000.

Cena jednostkowa maksymalizująca zysk

Aby przejść do analizy ceny jednostkowej maksymalizującej zysk dane przygotowano w następujący sposób:

05

W komórce C8 podano przykładową cenę. Ponieważ ostatnia średnia cena po jakiej sprzedawano pastę do zębów wyniosła 5,39 zł to też tą właśnie cenę wpisaną w komórkę C8.

W komórce C9 wpisano koszt jednostkowy wynoszący 2 zł.

Komórka C11 to średnia sprzedaż w pojedynczym sklepie. Wyliczono ją ze wzoru otrzymanego z wykresu i wpisano =-417,36 * C8 + 4000

W komórce C13 obliczono zysk, czyli od ceny jednostkowej odjęto koszt jednostkowy i to pomnożono przez średnią sprzedaż. W tym przypadku jest to =C11*(C8-C10). Przy cenie 5,39 zł i koszcie 2 zł zysk wynosi 5.933,96 zł.

Na karcie „dane”, w menu „analiza”, należy kliknąć w „solver”. Okno dialogowe powinno się wypełnić w następujący sposób:

06

Ustaw cel – komórka C13 a poniżej zaznaczamy opcję „max” ponieważ naszym celem jest maksymalizacja zysku.

Przez zmienianie komórek zmiennych – komórka z ceną czyli C8 – nasz zysk będzie zależał od ceny.

Na tym etapie analizy nie potrzebujemy zaznaczać już niczego innego. Klikamy ROZWIĄŻ, później OK i powinny nam się pokazać wyniki takie jak na rysunku poniżej.

07

Średnia detaliczna cena sprzedaży, która będzie maksymalizować zysk powinna wynieść 5,79 zł (komórka C8), średnia ilość sprzedany par butów wyniesie 1.583 (komórka C11) a zysk operacyjny wyniesie 6.001,41 zł (komórka C13).

Cena a zysk

Zysk producenta pasty do zębów w zależności od ceny przedstawiony jest na wykresie poniżej. Jak widać zysk (oś pionowa) jest najwyższy przy cenie 5,79 zł.

08

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *