Ustalenie ceny karnetu na basen w celu maksymalizacji zysku

Ustalenie ceny karnetu na basen w celu maksymalizacji zysku

Dyrektor zarządzający basenem miejskim chciałbym maksymalizować zysk. Na basen, po promocyjnych cenach, mogą przychodzić dzieci mieszkające w gminie i tutaj nie da się operować ceną. Natomiast główne działania zarobkowe polega na sprzedaży karnetów dla osób dorosłych. Miesięczny karnet uprawniający do 10 wizyt kosztuje 120 zł a miesięczna sprzedaż kształtuje się na poziomie 1.500. W celu sprawdzenia zmiany ilości sprzedaży karnetów ze względu na cenę zaoferowano promocyjny karnet w kwocie 100 zł. Ilość osób korzystających z basenu wzrosła do 1.750. Dyrektor zarządzający chciałby wiedzieć jaka jest optymalna cena karnetu maksymalizująca zysk basenu. Koszt jednostkowy wynosi 20 zł.

W tym celu należy skorzystać z dodatku „solver” znajdującego się w Excelu, w karcie „dane” w menu „analiza”. Wszelkie dane potrzebne do analizy przygotowano tak jak to widać na rysunku poniżej.

01

Cena i odpowiadająca jej średnia ilość sprzedaży umieszczone zostały w komórce B2:C4. Koszt jednostkowy został umieszczony w komórce C9 i wynosi 20 zł.

Jak kształtuje się sprzedaż?

Pierwszym krokiem jest wyliczenie krzywej sprzedaży, która zobrazuje w jaki sposób zmieni się ilość sprzedanych karnetów w zależności od ceny. Najłatwiejszym sposobem jest wstawienie wykresu gdzie na osi poziomej będą pokazane ceny a na osi pionowej odpowiadające im średnie ilości sprzedaży.

02

Klikając na wykres pokazuje nam się dedykowane menu na wykresu: układ i formatowanie. Na karcie „układ” szukamy funkcji „linia trendu”, klikamy na linie trendu liniową i zaznaczamy opcję „wyświetl równanie na wykresie”.

03

Powinniśmy uzyskać równanie tak jak na rysunku poniżej.

04

Jak widać krzywa sprzedaży przedstawia się równaniem y=-12,5 * X + 3000, co oznacza iż ilość sprzedaży karnetów wynosi -12,5 pomnożone przez cenę jednostkową i dodanie 3000.

Analiza ceny jednostkowej

Aby przejść do analizy ceny jednostkowej maksymalizującej zysk basenu dane przygotowano w następujący sposób:

05

W komórce C8 podano przykładową cenę. Ponieważ ostatnia średnia cena po jakiej sprzedawano miesięczny karnet wyniosła 100 zł to też tą właśnie cenę wpisaną w komórkę C8.

W komórce C9 wpisano koszt jednostkowy wynoszący 20 zł.

Komórka C11 to średnia sprzedaż karnetów w miesiącu. Wyliczono ją ze wzoru otrzymanego z wykresu i wpisano =-12,5 * C8 + 3000

W komórce C13 obliczono zysk, czyli od ceny jednostkowej odjęto koszt jednostkowy i to pomnożono przez średnią sprzedaż karnetów. W tym przypadku jest to =C11*(C8-C10). Przy cenie 100 zł i koszcie 20 zł zysk wynosi 140.000 zł.

Na karcie „dane”, w menu „analiza”, należy kliknąć w „solver”. Okno dialogowe powinno się wypełnić w następujący sposób:

06

Ustaw cel – komórka C13 a poniżej zaznaczamy opcję „max” ponieważ naszym celem jest maksymalizacja zysku.

Przez zmienianie komórek zmiennych – komórka z ceną czyli C8 – nasz zysk będzie zależał od ceny karnetu.

Na tym etapie analizy nie potrzebujemy zaznaczać już niczego innego. Klikamy ROZWIĄŻ, później OK i powinny nam się pokazać wyniki takie jak na rysunku poniżej.

07

Średnia detaliczna cena sprzedaży, która będzie maksymalizować zysk powinna wynieść 130 zł (komórka C8), średnia ilość sprzedany miesięcznych karnetów wyniesie 1.375 (komórka C11) a zysk wyniesie 151.250,00 zł (komórka C13).

Zysk w zależności od ceny

Zysk basenu w zależności od ceny przedstawiony jest na wykresie poniżej. Jak widać zysk (oś pionowa) jest najwyższy przy cenie 130 zł.

08

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *