Ustalenie cen produktów komplementarnych w celu maksymalizacji zysku – producent dzbanków do filtrowania wody

Ustalenie cen produktów komplementarnych w celu maksymalizacji zysku – producent dzbanków do filtrowania wody

Producent dzbanków i wkładów do filtrowania wody chciałby maksymalizować zysk ze sprzedaży. Aby określić krzywą popytu na dzbanki do filtrowania wody przeprowadził promocję polegającą na obniżeniu ceny detalicznej z 60 zł do 55 zł. Wyniki akcji promocyjnej pokazały iż obniżka średniej ceny dzbanka zwiększyła ilość sprzedaży z 5.000 do 5.250 sztuk. Jednostkowy koszt dzbanka do filtrowania wody wynosi 30 zł. Dodatkowo właściciel firmy wie, iż klient który zakupił dzbanek do filtrowania kupuje również średnia 12 wymiennych wkładów. Zysk ze sprzedaży jednego wkładu to 15 zł. Czy na tej podstawie można obliczyć jaka powinna być cena sprzedaży dzbanka do filtrowania aby maksymalizować zysk?.

Przygotowanie danych do analizy sprzedaży

W tym celu należy skorzystać z dodatku „solver” znajdującego się w Excelu, w karcie „dane” w menu „analiza”. Wszelkie dane potrzebne do analizy przygotowano tak jak to widać na rysunku poniżej.

01

Cena i odpowiadająca jej średnia ilość sprzedaży umieszczone zostały w komórce B2:C4. Koszt jednostkowy został umieszczony w komórce C9 i wynosi wg firmy 30 zł. Pierwszym krokiem jest wyliczenie krzywej sprzedaży.

Jak kształtuje się sprzedaż?

Najłatwiejszym sposobem jest wstawienie wykresu gdzie na osi poziomej będą pokazane ceny a na osi pionowej odpowiadające im średnie ilości sprzedaży.

02

Klikając na wykres pokazuje nam się dedykowane menu na wykresu: układ i formatowanie. Na karcie „układ” szukamy funkcji „linia trendu”, klikamy na linie trendu liniową i zaznaczamy opcję „wyświetl równanie na wykresie”.

03

Powinniśmy uzyskać równanie tak jak na rysunku poniżej.

04

Jak widać krzywa sprzedaży przedstawia się równaniem y=-50*x+8000, co oznacza iż ilość sprzedaży wynosi -50 pomnożone przez cenę i dodanie 8000.

Cena jednostkowa maksymalizująca zysk

Aby przejść do analizy ceny jednostkowej maksymalizującej zysk dane przygotowano w następujący sposób:

05

W komórce C8 podano przykładową cenę. Ponieważ ostatnia średnia cena po jakiej sprzedawano pastę do zębów wyniosła 55 zł to też tą właśnie cenę wpisaną w komórkę C8.

W komórce C9 wpisano koszt jednostkowy wynoszący 30 zł.

Komórka C10 to średnia sprzedaż w pojedynczym sklepie. Wyliczono ją ze wzoru otrzymanego z wykresu i wpisano =-50 * C8 + 8000

W komórce C13 obliczono zysk, czyli od ceny jednostkowej odjęto koszt jednostkowy i to pomnożono przez średnią sprzedaż. W tym przypadku jest to =C10*(C8-C9). Przy cenie 55 zł i koszcie 30 zł zysk wynosi 131.250,00 zł.

Na karcie „dane”, w menu „analiza”, należy kliknąć w „solver”. Okno dialogowe powinno się wypełnić w następujący sposób:

06

Ustaw cel – komórka C13 a poniżej zaznaczamy opcję „max” ponieważ naszym celem jest maksymalizacja zysku.

Przez zmienianie komórek zmiennych – komórka z ceną czyli C8 – nasz zysk będzie zależał od ceny.

Na tym etapie analizy nie potrzebujemy zaznaczać już niczego innego. Klikamy ROZWIĄŻ, później OK i powinny nam się pokazać wyniki takie jak na rysunku poniżej.

07

Średnia detaliczna cena sprzedaży, która będzie maksymalizować zysk powinna wynieść 95 zł (komórka C8), średnia ilość sprzedany par butów wyniesie 3.250 (komórka C11) a zysk operacyjny wyniesie 211.250,00 zł (komórka C13).

Ustalenie cen produktów komplementarnych

Teraz należy dodać informacje o wymiennych wkładach do dzbanka, tak jak na rysunku poniżej.

08

W komórce C11 dodano informacje iż zysk z wymiennego wkładu wynosi 15 zł. W komórce C12 zawarto informację iż klient który kupił dzbanek kupuje również średnio 12 wymiennych wkładów filtrujących. W komórce C13 należy zmienić formułę zysku na =C10*(C8-C9)+C10*C11*C12, czyli do zysku ze sprzedaży dzbanków należy dodać zysk ze sprzedaży filtrów. Po uzupełnieniu tych danych jeszcze raz należy użyć dodatku solver. W oknie dialogowym solver niczego nie zmieniamy, tylko klikamy w „rozwiąż” i „ok”. powinniśmy otrzymać następujące wyniki:

09

Jak widać maksymalny zysk to 1.201.250,00 zł, przy cenie dzbanka równej 5 zł. Wynika z tego, iż właścicielowi firmy opłaca się obniżyć cenę sprzedaży dzbanka do filtrowania wody, nawet poniżej kosztów wytworzenia, tylko po to aby klienci wracali i kupowali wymienne wkłady.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *