Testy jakości – monitorowanie prawidłowej wagi produktów

Testy jakości – monitorowanie prawidłowej wagi produktów

W fabryce produktów FMCG produkowana jest m.in. pasta do zębów. Waga pojedynczego opakowania powinna wynosić 75g. Proces produkcyjny uważany jest za dobry, gdy liczba wadliwych produktów jest mniejsza niż 4% (wadliwy produkt to taki, którego waga jest inna niż 75g). Czy jest jakiś sposób aby sprawdzić czy cała partia wyprodukowanej pasty do zębów jest dobra wybierając do analizy tylko część produktów?

Problemy, które należy analizować testami dla frakcji to określenie, czy na podstawie częstości wystąpienia zjawiska w próbie można przyjąć, że jego prawdopodobieństwo w całej partii produktów jest równe bądź mniejsze niż wartość zakładana. W tym celu należy zbadać ile jest produktów wadliwych w próbie wylosowanych produktów. Obliczenia przedstawia poniższy wykres.

01

W komórce E4 policzono ilość wadliwych past do zębów w wylosowanej części całej partii pasty do zębów. Liczba wszystkich wylosowanych past do zębów to 150 (komórka E5). W komórce E7 policzono prawdopodobieństwo wystąpienia wadliwego opakowania pasty do zębów dzieląc ilość wadliwych przez wszystkich wylosowanych produktów. Aby wyliczyć czy w całej partii pasty do zębów jest mniej niż 4% past o wadze innej niż zakładana należy obliczyć test dla frakcji i porównać go do wartości krytycznej. Jeśli wyliczenie testu jest wyższa niż wartość krytyczna to można przyjąć, że cała partia produktów jest dobra. Test dla frakcji obliczono w komórce E11 korzystając ze wzoru =(E7-E9)-PIERWIASTEK(0,04*(1-0,04)/E5). Wynik należy porównać do wartości krytycznej wyliczonej na podstawie funkcji dostępnej w Excelu o nazwie ROZKŁAD.NORMALNY.S.ODW. Okno dialogowe dla tej funkcji należy wypełnić następująco

02

W polu „prawdopodobieństwo” należy wpisać 1-E9, co oznacza, że chcemy mieć 95% pewność iż nasze obliczenia są prawidłowe. Wyniki dla tych obliczeń przedstawiają komórki E11 i E12. W komórce E11 obliczono wartość testu dla frakcji. W komórce E12 wyliczono wartość krytyczną. Ponieważ wyliczona wartość testu da frakcji nie jest niższa niż wartość krytyczna to można przyjąć, iż cała partia pasty do zębów jest o prawidłowej wadze; ilość past do zębów o innej wadze niż prawidłowa nie przekracza 4%.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *