Testowanie kreacji mailingowych i portali udostępniających bazy do wysyłki

Testowanie kreacji mailingowych i portali udostępniających bazy do wysyłki

Firma chce przeprowadzić kampanię e-mailingową. Problem w tym, że budżet kampanii jest ograniczony i chce ograniczyć ryzyko ewentualnego niepowodzenia. Firma uważa, że wynik kampanii zależy od samej kreacji mailingowej jak i portalu z którego wykupi się bazę mailingową. Czy jest jakiś sposób który pozwoli wybrać odpowiednie hasło i kreacje mailngową a także wybrać portal z którym powinna być kontynuowana współpraca.

Analiza przypadku

Załóżmy, że chcemy ustalić wpływ kreacji mailingowej i portalu na wielkość CTR (stosunek kliknięć w reklamę do ilości wysyłek – im wyższy tym więcej osób kliknęło w mailing i przeszło na stronę firmy). Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy przeprowadzić małą kampanię testową i wysłać małą ilość każdej kreacji mailingowej na każdym z portali. Wyniki CTR z takiej emisji testowej są podane w tabeli poniżej. Wyniki przedstawiają CTR dla każdej kreacji emitowanej na danym portalu. I tak w komórce D5 mamy CTR w wysokości 2,22% dla kreacji nr 3 emitowanej na portalu nr 2.

01

Aby przeanalizować dane należy skorzystać z dwuczynnikowej analizy wariancji bez powtórzeń dostępnej w excelu w menu Dane=> Analiza danych. Wybieramy to narzędzie ponieważ oba czynniki (kreacja mailingowa i portal) mogą potencjalnie wpływać na wynik z emisji, a dysponujemy tylko jednym wynikiem CTR dla konkretnej kreacji i konkretnego portalu.

Analiza kampanii reklamowych

Aby przeprowadzić analizę tych danych w programie Excel, wybieramy z menu Dane polecenie Analiza danych, zaznaczamy pozycję Analiza wariancji: dwuczynnikowa bez powtórzeń i następnie wypełniamy okno dialogowe tak, jak to jest na rysunku poniżej.

02

 

Jako zakres wejściowy zaznaczamy komórki B2:F7

Zaznaczamy pole wyboru Tytuły, ponieważ pierwszy wiersz zakresu wejściowego zawiera etykiety

Jako lewy górny róg zakresu wyjściowego podajemy komórkę I2.

Wartość alfa nie jest istotna w tym przykładzie i można użyć wartości standardowej.

Wybór kreacji i portali dla kampanii reklamowej

Uzyskane dane wyjściowe pokazane są na rysunku poniżej.

03

 

Aby stwierdzić, który czynnik, wiersz (kreacja mailingowa) czy kolumna (baza danego portalu), ma znaczący wpływ na wielkość CTR, wystarczy spojrzeć na wartość p (komórki N19 i N20). Jeśli wartość p danego czynnika jest niska (poniżej 0,15), to ma on znaczący wpływ na wyniki klikalności. W naszym przykładzie wartość p dla kreacji (komórka N19) ma wartość 0,000511 a więc jest niższa od granicznej 0,15 a to oznacza, że kreacja ma znaczący wpływ na CTR. W tym przypadku aby wybrać najkorzystniejszą kreację należy posiłkować się wartościami średnimi dla każdej z kreacji (komórki L5 do L9) i wybrać tą która ma najwyższy CTR. Wartość p dla portali, umieszczona w komórce N20 wynosi 0,773592 i jest większa od granicznej 0,15. To oznacza, że bazy na portalach są podobne jakościowo, nie mają znaczącego wpływu na CTR i wybór portalu należy oprzeć na zminimalizowaniu kosztu wysyłki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *