Testowanie kreacji mailingowych i portali internetowych w kampanii reklamowej dystrybutora wody dla firm

Testowanie kreacji mailingowych i portali internetowych w kampanii reklamowej dystrybutora wody dla firm

Zarząd firmy zajmującej się dystrybucją wody w butlach dla firm chce podsumować wyniki kampanii reklamowej przeprowadzonej w internecie. Impulsem do tego typu analizy jest chęć zwiększenia skuteczności przyszłej kampanii reklamowej a tym samym zwiększenie sprzedaży produktów. Przez pierwsze półrocze firma wysyłała mailing do użytkowników ośmiu różnych portali. Kreacje mailingowe były przygotowywane wg trzech różnych od siebie schematów. Zbiorcze wyniki CTR (stosunek kliknięć w reklamę do ilości wysyłek – im wyższy tym więcej osób kliknęło w mailing i przeszło na stronę firmy) z historycznych kampanii reklamowych przedstawia tabela poniżej. Wyniki przedstawiają CTR dla każdej kreacji emitowanej na danym portalu. I tak w komórce D5 mamy CTR w wysokości 3,32% dla kreacji nr 3 emitowanej na portalu nr 2.

01

Aby przeanalizować dane należy skorzystać z dwuczynnikowej analizy wariancji bez powtórzeń dostępnej w Excelu w menu Dane=> Analiza danych. Wybieramy to narzędzie ponieważ oba czynniki (kreacja mailingowa i portal) mogą potencjalnie wpływać na wynik z emisji, a dysponujemy tylko jednym wynikiem CTR dla konkretnej kreacji i konkretnego portalu.

Gdzie emitować reklamę?

Aby przeprowadzić analizę tych danych w programie Excel, wybieramy z menu Dane polecenie Analiza danych, zaznaczamy pozycję Analiza wariancji: dwuczynnikowa bez powtórzeń i następnie wypełniamy okno dialogowe tak, jak to jest na rysunku poniżej.

02

Jako zakres wejściowy zaznaczamy komórki B2:J5

Zaznaczamy pole wyboru Tytuły, ponieważ pierwszy wiersz zakresu wejściowego zawiera etykiety.

Jako lewy górny róg zakresu wyjściowego podajemy komórkę L2.

Wartość alfa nie jest istotna w tym przykładzie i można użyć wartości standardowej.

Wpływ emisji reklamy na sprzedaż

Uzyskane dane wyjściowe pokazane są na rysunku poniżej.

03

Aby stwierdzić, który czynnik, wiersz (kreacja mailingowa) czy kolumna (baza danego portalu), ma znaczący wpływ na wielkość CTR, wystarczy spojrzeć na wartość p (komórki Q21 i Q22). Jeśli wartość p danego czynnika jest niska (poniżej 0,15), to ma on znaczący wpływ na wyniki klikalności. W naszym przykładzie wartość p dla kreacji (komórka Q21) ma wartość 0,000142 a więc jest niższa od granicznej 0,15 a to oznacza, że kreacja ma znaczący wpływ na CTR. W tym przypadku aby wybrać najkorzystniejszą kreację należy posiłkować się wartościami średnimi dla każdej z kreacji (komórki O5:O7) i wybrać tą która ma najwyższy CTR. Wartość p dla portali, umieszczona w komórce Q22 wynosi 0,571964 i jest większa od granicznej 0,15. To oznacza, że bazy na portalach są podobne jakościowo, nie mają znaczącego wpływu na CTR i wybór portalu należy oprzeć na zminimalizowaniu kosztu wysyłki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *