Test emisji reklamy na portalach internetowych

Test emisji reklamy na portalach internetowych na poziomie wejść związanych z nazwą firmy

Marketing Director firmy zajmującej się usługami telekomunikacyjnymi ma ograniczony budżet na kampanię reklamową w Internecie. Chciałby z trzech portali wybrać jeden, który gwarantuje największy zwrot z inwestycji. W tym celu została wykupiona reklama testowa w modelu CPM na każdym z tych trzech serwisów – 7 dni na każdym z portali.

Efekt pośredni kampanii reklamowej

Efekty bezpośrednie, czyli kliknięcia w reklamę, CTR są łatwo policzalne natomiast trudniej jest policzyć wejścia na frazy związane z nazwą firmy przez wyszukiwarkę Google pod wpływem tej reklamy. Zakładamy, że są użytkownicy, którzy nie kliknęli w reklamę ale zapamiętali nazwę firmy i po wejściu na wyszukiwarkę Google wyszukali jej nazwę i przeszli na stronę.

Zakładamy także, iż ilość odsłon reklamy i limit odsłon na użytkownika na każdej z tych trzech witrynach jest taki sam – w związku z tym nie interesuje nas wielkość witryn (ponieważ i tak taka sama ilość użytkowników widziała reklamę).

Dzięki tej wiedzy będzie można wytypować witrynę na której będzie można umieścić reklamę w modelu FF na miesiąc, co jest związane z większymi kosztami.

Tabela przedstawia ilość dziennych wejść związanych z nazwą firmy z wyszukiwarki Google. Dane te zostały już wcześniej zakwalifikowane jako te które mają związek z reklamą na trzech wybranych portalach.

01

 

Czy dane te wskazują na znaczący wpływ reklamy z poszczególnych serwisów na wejścia związane z nazwą firmy z wyszukiwarki?

Zakładamy, iż podczas emisji na wyniki z kampanii nie miała wpływu sezonowość. Takie założenie pozwala nam skorzystać z jednoczynnikowej analizy wariancji, ponieważ wierzymy, że na wielkość wejść wpływa najwyżej jeden czynnik (emisja reklamy CPM na danym portalu). Gdyby na wejścia miał wpływ jeszcze jeden czynnik, musielibyśmy użyć dwuczynnikowej analizy wariancji.

Testowanie portali do kampanii reklamowej

Aby przeprowadzić analizę danych, musimy skorzystać z Excela. W tym celu wybieramy z menu Narzędzia polecenie Analiza danych, zaznaczamy pozycję Analiza wariancji, jednoczynnikowa i po kliknięciu  przycisku OK. wypełniamy okno dialogowe tak jak na rysunku:

 

02

Dane zakresu wejściowego, łącznie z nazwami, podane są w komórkach B2:D9

Zaznaczamy pole wyboru Tytuły, ponieważ pierwszy wiersz zakresu wejściowego zawiera nazwy (portal 1; portal 2; portal3).

Zaznaczamy opcję Grupowanie według kolumn, ponieważ dane są umieszczone w kolumnach.

Jako lewy górny róg zakresu wyjściowego (miejsce w którym mają zostać wyświetlone wyniki) wskazujemy komórkę F2

Podana wartość alfa nie jest istotna dla naszego przykładu i możemy użyć standardowej.

03

 

W komórkach I6:I8 widzimy, że średnia ilość wejść zależy emisji reklamy na danym portalu internetowym. Gdy reklama była emitowana na portalu 1 średnia ilość wejść z Google na frazy zawierające nazwę firmy wyniosła 29,4: dzięki emisji reklamy na portalu 2 średnia ilość wejść z Google wyniosła 35,4 a gdy reklama była emitowana na portalu 3 średnia ilość wejść z Google wyniosła 35,8. Ponieważ wartość p wynosi 0,024431 (komórka K13), czyli jest mniejsza niż 0,15, możemy uznać, że policzone wartości średnie są znacząco różne a tym samym jest zasadnicza różnica w ilości wejść na frazy związane z nazwą firmy z Google pod wpływem emisji reklamy na wybranych portalach internetowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *