Sprzedaż w restauracji franczyzowej a lokalizacja

Sprzedaż w restauracji franczyzowej a lokalizacja

Otwarcie nowej restauracji jest wyzwaniem kosztowym jak i organizacyjnym. Osoby decydujące się na przystąpienie do franczyzy muszą sobie odpowiedzieć na pytanie jaka lokalizacja jest najbardziej korzystna pod względem finansowym: czy jest to centrum handlowe, centrum miasta czy też przedmieścia z ruchliwą drogą „wylotową”.

Analiza przypadku

Przedsiębiorca chce wiedzieć, czy wybór lokalizacji wpłynie na sprzedaż. A konkretniej, czy lokalizacja restauracji Fast food w galerii handlowej, centrum miasta czy przy drodze wylotowej ma wpływ na sprzedaż.

W tym celu dokonano obserwacji sprzedaży miesięcznej w 15 różnych restauracjach Fast food danej sieci w trzech podobnym miastach (podobna ilość mieszkańców; ok. 50 tys). Sześć restauracji było zlokalizowanych w galeriach handlowych, pięć restauracji w centrach miast a cztery restauracje przy drogach wylotowych. Czy dane te wskazują na znaczący wpływ lokalizacji na ich sprzedaż?

Zakładamy, że wszystkie 15 restauracji stosuje podobny schemat sprzedaży, ta sama sieć franczyzowa i ma podobną wielkość.

01

Takie założenie pozwala nam skorzystać z jednoczynnikowej analizy wariancji, ponieważ wierzymy, że na wielkość sprzedaży wpływa najwyżej jeden czynnik (lokalizacja restauracji danej sieci franczyzowej) Gdyby restauracje miały różną wielkość, należały do różnych marek, musielibyśmy użyć dwuczynnikowej analizy wariancji.

Sprzedaż a lokalizacja

Aby przeprowadzić analizę danych, musimy skorzystać z Excela. W tym celu wybieramy z menu Narzędzia polecenie Analiza danych, zaznaczamy pozycję Analiza wariancji, jednoczynnikowa i po kliknięciu  przycisku OK. wypełniamy okno dialogowe tak jak na rysunku:

02

Dane zakresu wejściowego, łącznie z nazwami, podane są w komórkach A2:C8

Zaznaczamy pole wyboru Tytuły, ponieważ pierwszy wiersz zakresu wejściowego zawiera nazwy (galeria handlowa, centrum miasta, droga wylotowa).

Zaznaczamy opcję Grupowanie według kolumn, ponieważ dane są umieszczone w kolumnach.

Jako lewy górny róg zakresu wyjściowego (miejsce w którym mają zostać wyświetlone wyniki) wskazujemy komórkę E2

Podana wartość alfa nie jest istotna dla naszego przykładu i możemy użyć standardowej.

03

W komórkach H6:H8 widzimy, że średnia sprzedaż w tym konkretnym przypadku nie zależy od lokalizacji restauracji. Gdy restauracja jest zlokalizowana w galerii handlowej średnia sprzedaż wynosi 14 733 porcji: gdy restauracja jest zlokalizowana w centrum miasta sprzedaż wynosi 15 340: a gdy zlokalizowana jest przy drodze wylotowej średnia sprzedaż wynosi 13 975. Ponieważ wartość p wynosi 0,160905 (komórka J13), czyli jest większa niż 0,15 możemy uznać, że policzone wartości średnie nie są znacząco różne. A tym samym lokalizacja restauracji w tej konkretnej sieci franczyzowej nie ma istotnego znaczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *