Sprzedaż uzależniona od ekspozycji – księgarnia

Sprzedaż uzależniona od ekspozycji – księgarnia

Częstym problemem przed którym stoją właściciele księgarń jest odpowiednia ekspozycja książek tak aby zmaksymalizować zysk. Książka, choć interesująca dla klientów, ustawiona w miejscu mało widocznym może nie przynieść takich dochodów jak jej ekspozycja w innym miejscu.

Opis problemu

Wydawnictwo chce wiedzieć, czy umieszczenie jego książek w dziale pozycji komputerowych w księgarniach wpłynie na sprzedaż. A bardziej konkretnie, czy ma w ogóle znaczenie umieszczanie książek na początku, na końcu albo w środku tego działu?

Wydawnictwo chce wiedzieć , czy jego książki sprzedają się lepiej, gdy są wystawione na początku, na końcu czy w środku działu książek komputerowych. W tym celu dokonano obserwacji sprzedaży tygodniowej w 12 różnych księgarniach. W 5 księgarniach książki zostały umieszczone na początku, w 4 księgarniach na końcu, a w 3 księgarniach w środku działu książek komputerowych. Czy dane te wskazują na znaczący wpływ lokalizacji książek na ich sprzedaż?
Zakładamy, że wszystkie 12 księgarń stosuje podobny schemat sprzedaży i ma podobną wielkość.

01

Takie założenie pozwala nam skorzystać z jednoczynnikowej analizy wariancji, ponieważ wierzymy, że na wielkość sprzedaży wpływa najwyżej jeden czynnik (pozycja książki w dziale komputerowym). Gdyby księgarnie miały różną wielkość, musielibyśmy użyć dwuczynnikowej analizy wariancji dostępnej po tym adresem.

Badanie wpływu ekspozycji na sprzedaż

Aby przeprowadzić analizę danych, musimy skorzystać z Excela. W tym celu wybieramy z menu Narzędzia polecenie Analiza danych, zaznaczamy pozycję Analiza wariancji, jednoczynnikowa i po kliknięciu przycisku OK. wypełniamy okno dialogowe tak jak na rysunku:

02

Dane zakresu wejściowego, łącznie z nazwami, podane są w komórkach A2:C7
Zaznaczamy pole wyboru Tytuły, ponieważ pierwszy wiersz zakresu wejściowego zawiera nazwy (przód, tył, środek).
Zaznaczamy opcję Grupowanie według kolumn, ponieważ dane są umieszczone w kolumnach.
Jako lewy górny róg zakresu wyjściowego (miejsce w którym mają zostać wyświetlone wyniki) wskazujemy komórkę E2
Podana wartość alfa nie jest istotna dla naszego przykładu i możemy użyć standardowej.

03

W komórkach H6:H8 widzimy, że średnia sprzedaż zależy od lokalizacji książki. Gdy książka jest wystawiona na początku działu komputerowego średnia sprzedaż wynosi 11,2 egzemplarzy: gdy książka jest wystawiona na końcu działu komputerowego średnia sprzedaż wynosi 12: a gdy książka jest wystawiona w środku działu komputerowego średnia sprzedaż wynosi 10,6 egzemplarzy. Ponieważ wartość p wynosi 0,125723 (komórka J13), czyli jest mniejsza niż 0,15, możemy uznać, że policzone wartości średnie są znacząco różne. Tak więc, w tym przypadku, sprzedaż uzależniona jest od ekspozycji książki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *