Sprzedaż proszku do prania w zależności od podlinkowania przy dziale „ubrania”

Sprzedaż proszku do prania w zależności od podlinkowania przy dziale „ubrania”

Właściciel sklepu internetowego zastanawia się nad zwiększeniem sprzedaży proszku do prania. Dobrym pomysłem wydaje się podlinkowanie proszku do prania przy stronach na których jest dostępna odzież. Z racji specyfiki handlu w internecie przy każdym produkcie jest informacja „inni klienci kupując ten produkt, wybrali również:” natomiast proponowane tam produkty są wystawiane na podstawie historii zamówień i dotyczą głównie produktu z tego samego działu. Takie rozwiązanie zwiększa sprzedaż produktów z tej samej kategorii (odzież) ale nie zwiększa sprzedaży produktów powiązanych takich właśnie jak proszek do prania. W tym przypadku celem jest zwiększenie sprzedaży produktów z innych kategorii, luźno powiązanych z oglądanym aktualnie produktem.

Czy podlinkowanie produktu ma wpływ na sprzedaż?

Dyrektor działu marketingu zastanawia się nad wzrostem sprzedaży proszku do prania i powiązania jego sprzedaży z odzieżą. W tym celu przy ubraniach umieszczono linki do proszku do prania. Linki są umieszczone na pierwszej, drugiej i trzeciej podstronie w kategorii „odzież”. Na sprzedaż wpływ ma także wielkość rekomendowanego proszku do prania – 1,8 kg; 4 kg i 6kg. Tabela poniżej przedstawia tygodniową sprzedaż proszku do prania w zależności od podstrony na której był umieszczony link w dziale „odzież” a także wagi promowanego proszku.

01

Czy istnieje znaczący wpływ na sprzedaż proszku do prania w zależności od podstrony na której był umieszczony link jak i wagi proponowanego proszku? Model ten nosi nazwę dwuczynnikowej analizy wariancji bez powtórzeń, ponieważ obydwa czynniki (podstrona w kategorii „odzież” i waga proszku do prania) mogą potencjalnie wpływać na sprzedaż, a dysponujemy tylko jednym wynikiem sprzedaży dla konkretnej podstrony i konkretnej wagi proszku.

Analiza sprzedaży

Aby przeprowadzić analizę tych danych w programie excel, wybieramy menu „narzędzia”, polecenie „analiza danych”, zaznaczamy pozycję „analiza wariancji: dwuczynnikowa bez powtórzeń” i następnie wypełniamy okno dialogowe.

02

Jako zakres wejściowy podajemy komórki B3:E7

Zaznaczamy pole wyboru Tytuły, ponieważ pierwszy wiersz zakresu wejściowego zawiera etykiety

Jako lewy górny róg zakresu wyjściowego podano komórkę H2

Wartość alfa nie jest istotna i można użyć wartości standardowej.

Wyniki analizy sprzedaży

Wyniki analizy przedstawia rysunek poniżej

03

Aby stwierdzić, który czynnik, wiersz (link w kategorii „odzież”) czy kolumna (waga proponowanego proszku do prania), ma znaczący wpływ na wielkość sprzedaży, wystarczy zwrócić uwagę na wartość p (komórki M17 i M18). Jeśli wartość p danego czynnika jest niska (poniżej 0,15), to ma ona znaczący wpływ na sprzedaż. Zarówno wartość p dla wiersza (0,005755), jak i kolumny (0,090762) wynosi mniej niż 0,15, czyli podstrona w kategorii jak i waga proszku do prania mają znaczący wpływ na sprzedaż.

Największą sprzedaż sklep osiągnie, gdy link w dziale „odzież” będzie umieszczony na pierwszej podstronie w kategorii (najwyższa średnia z komórek K5:K8) a waga rekomendowanego proszku będzie wynosić 4 kg (najwyższa średnia z komórek K10:K12).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *