Sprzedaż książki a umieszczenie jej w księgarni internetowej

Sprzedaż książki a umieszczenie jej w księgarni internetowej

Częstym problemem przed którym stoją właściciele księgarń internetowych jest odpowiednia ekspozycja książek tak aby zmaksymalizować zysk. Książka, choć interesująca dla klientów, wystawiona na dalszych stronach może nie przynieść takich dochodów jak jej ekspozycja w innym miejscu.

Studium przypadku

Właściciel księgarni internetowej chce wiedzieć, czy umieszczenie konkretnej książki na kolejnych stronach w danej kategorii wpłynie na sprzedaż. A bardziej konkretnie, czy ma w ogóle znaczenie umieszczanie książek na pierwszej, drugiej czy trzeciej podstronie w danej kategorii?

Właściciel chce wiedzieć, czy książki sprzedają się lepiej, gdy są wystawione na pierwszej, drugiej czy trzeciej podstronie w danej kategorii. W tym celu dokonano obserwacji sprzedaży w 12 kolejnych tygodniach. W 5 tygodniach książka została umieszczona na pierwszej podstronie, w 4 tygodniach na drugiej podstronie, a w 3 tygodniach na trzeciej podstronie w danej kategorii książek. Czy dane te wskazują na znaczący wpływ umieszczenia książki na ich sprzedaż?

Zakładamy, że we wszystkich 12 tygodniach sezonowość sprzedażnie miała wpływu na sprzedaż.

 

01

 

Takie założenie pozwala nam skorzystać z jednoczynnikowej analizy wariancji, ponieważ wierzymy, że na wielkość sprzedaży wpływa najwyżej jeden czynnik (pozycja książki w danej kategorii).

Badanie sprzedaży

Aby przeprowadzić analizę danych, musimy skorzystać z Excela. W tym celu wybieramy z menu Narzędzia polecenie Analiza danych, zaznaczamy pozycję Analiza wariancji, jednoczynnikowa i po kliknięciu  przycisku OK. wypełniamy okno dialogowe tak jak na rysunku:

 

02

 

Dane zakresu wejściowego, łącznie z nazwami, podane są w komórkach A2:C7

Zaznaczamy pole wyboru Tytuły, ponieważ pierwszy wiersz zakresu wejściowego zawiera nazwy (przód, tył, środek).

Zaznaczamy opcję Grupowanie według kolumn, ponieważ dane są umieszczone w kolumnach.

Jako lewy górny róg zakresu wyjściowego (miejsce w którym mają zostać wyświetlone wyniki) wskazujemy komórkę E2

Podana wartość alfa nie jest istotna dla naszego przykładu i możemy użyć standardowej.

 

03

 

W komórkach H6:H8 widzimy, że średnią sprzedaż w zależności od podstrony w kategorii książek. Gdy książka jest wystawiona na pierwszej podstronie średnia sprzedaż wynosi 11,2 egzemplarzy: gdy książka jest wystawiona na drugiej podstronie średnia sprzedaż wynosi 12: a gdy książka jest wystawiona na trzeciej podstronie średnia sprzedaż wynosi 11 egzemplarzy. Ponieważ wartość p wynosi 0,547975 (komórka J13), czyli jest większa niż 0,15, możemy uznać, że policzone wartości średnie nie są znacząco różne. A tym samym na sprzedaż nie ma wpływu umieszczenie książki na pierwszej, drugiej czy trzeciej podstronie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *