Sprzedaż a wejścia z głównej frazy wyszukiwania w branży biur nieruchomości

Sprzedaż a wejścia z głównej frazy wyszukiwania w branży biur nieruchomości

Właściciel biura nieruchomości działającego na terenie Warszawy zauważył niepokojący trend w kontaktach potencjalnych klientów z biurem poprzez stronę internetową. Mianowicie od paru miesięcy ilość tychże kontaktów spadła o ok 15%. Właściciel firmy wraz z dyrektorami sprzedaży i marketingu wytypowali pare przyczyn, które mogłyby mieć wpływ na taki stan rzeczy. Między innymi na zmniejszenie się ilości wypełnionych formularzy na stronie www mogłoby mieć wpływ pozycjonowanie w naturalnych wynikach w wyszukiwarce, tzw SEO. Właściciel uważa, że potencjalni klienci uciekają do konkurencji, ponieważ ta jest lepiej i wyżej pozycjonowana w wyszukiwarce. W związku z tym dla głównej frazy w branży tj. „biuro nieruchomości warszawa” prześledzono miejsca na których jest spozycjonowana firma jak i jej główny konkurent.

Spadek ilości klientów

Tabela poniżej przedstawia dzienne wyniki dla miejsc w naturalnych wynikach wyszukiwania dwóch biur nieruchomości.

01

Czy na podstawie tych danych można wyciągnąć wniosek, iż dane biuro nieruchomości jest gorzej pozycjonowane na tą frazę niż główna firma konkurencyjna?

W tym celu należy przeprowadzić analizę polegającą na sprawdzeniu czy średnie miejsca pozycjonowania danych firm na frazę „biuro nieruchomości warszawa” są od siebie statystycznie różne. Często zdarza się tak, iż zarząd firmy intuicyjnie nie jest zadowolony z firmy zajmującej się pozycjonowaniem w wyszukiwarce i uważa, iż firma konkurencyjna lepiej sobie z tym radzi, natomiast analityczne podejście do zagadnienia powinno w sposób jednoznaczny odpowiedzieć na pytanie czy jest jakaś różnica w pozycjonowaniu dwóch konkurencyjnych firm. Podjęcie decyzji bez analizy średnich może prowadzić do złych wniosków a tym samym do złej decyzji biznesowej.

Analiza pozycjonowania

W Excel dostępne są dwie różne analizy dla dwóch średnich w zależności od wariancji: TEST T Z DWIEMA PRÓBAMI ZAKŁADAJĄCY RÓWNE WARIANCJE i  TEST T Z DWIEMA PRÓBAMI ZAKŁADAJĄCY RÓŻNE WARIANCJE.

02

Aby wiedzieć który z tych testów zastosować należy w pierwszej kolejności użyć TEST F Z DWIEMA PRÓBAMI DLA WARIANCJI.

03

Na tym etapie analityk nie musi znać definicji wariancji. Ważne jest to tylko do wyboru już potrzebnego testu, który wskaże czy pozycjonowanie poszczególnych firm na dane frazy jest od siebie różne. Także z obowiązku musimy dodać, iż wariancja jest intuicyjnie utożsamiana ze zróżnicowaniem zbiorowości.

Po przejściu w menu „dane”, należy kliknąć w „analiza danych” i na okienku które wyskoczy należy znaleźć „Test F: z dwiema próbami dla wariancji”.

04

Zakres zmiennej 1: w naszym przypadku to wyniki z pozycjonowania biura ABC, komórki B1:B31

Zakres zmiennej 2: to wyniki z pozycjonowania firmy XYZ, komórki C1:C31

Zaznaczmy okienko „tytuły”, Alfa zostawiamy wartość domyślną

Zakres wyjściowy to lewa górna komórka w której mają nam się pokazać wyniki – komórka E2. Wyniki z testu są przedstawione poniżej.

05

Jak widać w komórce F5 przedstawiona jest średnie miejsce w pozycjonowaniu dla firmy ABC, która wynosi 5,3. Dla firmy B jest to 6,43, komórka G5. Dla zarządu firmy ABC ważne informacje zawierają komórki F9 i F11. Jeśli wartość F (komórka F9; 0,14529691) jest mniejsze od Test F jednostronny umieszczonego w komórce F11 (0,53739996) to oznacza to iż do właściwej analizy należy wybrać test TEST T Z DWIEMA PRÓBAMI ZAKŁADAJĄCY RÓWNE WARIANCJE. Jeśli wartość F jest większa od Test F jednostronny do dalszej analizy należy wybrać TEST T Z DWIEMA PRÓBAMI ZAKŁADAJĄCY RÓŻNE WARIANCJE. W tym przypadku 0,14529691 jest mniejsze od 0,53739996 także należy wybrać TEST T Z DWIEMA PRÓBAMI ZAKŁADAJĄCY RÓWNE WARIANCJE. Okno dialogowe przedstawia się następująco:

06

Zakres zmiennej 1 to wyniki z pozycjonowania dla firmy ABC: komórki B2:B31

Zakres zmiennej 2 to wyniki dla firmy B: komórki C2:C31

Różnica średnich wg hipotezy: należy wpisać 0

Zaznaczamy pole „tytuły”, alfa pozostawiamy domyślnie na 0,05

Zakres wyjściowy to komórka w której pokażą się wyniki analizy, komórka I2.

Obecność na frazy a sprzedaż

Wyniki analizy przedstawiają się następująco:

07

Dla właściciela biura nieruchomości ABC kluczowy wynik jest umieszczony w komórce J14 pt P(T<=t) dwustronny. Ponieważ P(T<=t) dwustronny wynosi 0,17248141 i jest większy niż wartość graniczna przyjęta umownie na poziomie 0,05 to oznacza, iż średnie wyniki dla tych dwóch firm nie są istotnie różne. A co za tym idzie pozycjonowanie w naturalnych wynikach wyszukiwania na frazę „biuro nieruchomości warszawa” nie wpływa znacząco na ilość wypełnionych formularzy na stronie internetowej biura ABC.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *