Sposób na obliczenie ilości i wartości sprzedaży produktów w danym czasie

Sposób na obliczenie ilości i wartości sprzedaży produktów w danym czasie

Częstymi problemami przed jakimi stoi przedsiębiorca jest określenie sprzedaży danego produktu w określonym czasie bądź określenie ilości transakcji danego produktu na daną kwotę. Z pomocą właścicielom firm przychodzą tutaj funkcje statystyczne baz danych dostępnych w Excelu.

W artykule pod tym linkiem zostały przedstawione sposoby szybkiego wyliczenia wartości sprzedaży produktu w zależności od sprzedawcy, sklepu czy też zmiany na którą pracują handlowcy. Główne funkcje za pomocą których zostały wyliczone te dane to statystyczne funkcje baz danych takie jak BD.SUMA czy też BD.ŚREDNIA. Poniżej przedstawiamy sposoby wyliczenia wartości sprzedaży biorąc pod uwagę kryteria takie jak minimalna wartość transakcji czy też określony termin sprzedaży. Aby obliczyć tego typu analizy właściciel firmy powinien mieć tabelę w Excelu zawierającą: identyfikator sklep, data sprzedaży, produkt, ilość sprzedany towarów podczas jednej transakcji, cena jednostkowa, wartość sprzedaży. Przykład takiej tabeli przedstawia rysunek poniżej.

01

Jest to fragment tabeli sprzedaży za styczeń i luty 2013. Ilość sprzedaży w tym okresie wyniosła 2.400 transakcji, także przedstawienie fragmentu tych danych ma ukazać dane jakie są potrzebne do wykonania analizy.

Określenie ilości sprzedaży produktów w danym okresie czasu

Ile sprzedano szminek w styczniu 2013r?

Aby odpowiedzieć na tak postawione pytanie należy użyć funkcji BD.SUMA z kryteriami ograniczającymi termin dokonania sprzedaży. W tym celu należy zbudować mini-tabelę określającą kryteria wg których Excel ma dokonać obliczeń. Mini tabela została opisana w komórkach I3:J4.

02

W komórkach I3 i I4 wpisano tytuł kolumny, w której Excel ma pobrać datę. W tym przypadku będzie to „data sprzedaży”. W komórce I4 wpisano minimalną datę jaka jest wzięta do analizy. Należy przy tym pamiętać aby format daty był taki sam jak w kolumnie C. W komórce J4 wpisano maksymalną datę dla której należy dokonać obliczeń. Przedsiębiorcę interesuje ilość sprzedaży w styczniu 2013, dlatego też brane będą pod uwagę wszystkie transakcje młodsze niż 1 stycznia (>=2013-01-01 – komórka I4) i starsze niż 1 lutego (<2013-02-01 – komórka J4). Obliczenie ilości sprzedanych produktów wyliczono w komórce L4 za pomocą funkcji BD.SUMA dostępnej na karcie „narzędzia główne” w menu „funkcje”. Po kliknięciu w BD.SUMA powinno wyskoczyć okno dialogowe, które należy wypełnić w następujący sposób:

03

Baza to tabela, w której mamy umieszczone wszystkie dane, na podstawie których Excel ma obliczyć ilość sprzedaży – komórki A1:G2401.

W „pole” należy wpisać 5 co oznacza, że Excel ma obliczyć ilość sprzedaży biorąc dane z kolumny piątej od lewej strony (w tym przypadku kolumna E)

„Kryteria” to warunki dla których chcemy obliczyć ilość sprzedaży. W tym przypadku przedsiębiorcę interesuje ilość sprzedaży ze względu na czas dokonania transakcji. W tym polu należy zaznaczyć mini tabelę z ograniczeniami dotyczącymi czasu – I3:J4.

Po wypełnieniu okna dialogowego należy kliknąć w OK. W komórce L4 pojawi się wynik analizy – w styczniu było 3.819 transakcji w których została sprzedana szminka.

Określenie ilości transakcji, których wartość przekraczała daną kwotę

Ile było transakcji sprzedaży szminki NYC Smooch Proof Lipstain, których wartość była wyższa niż 10 zł?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, także tutaj należy skorzystać z funkcji BD.SUMA. Pierwszym krokiem jest zbudowanie mini tabeli z kryteriami, według których Excel ma dokonać obliczeń. Tabelkę taką skonstruowano w komórkach I6:J7.

04

W komórkach I6 i J6 wpisano tytuły kolumn, z których Excel ma czerpać dane. W komórce I7 wpisano >10,00 co oznacza, iż przedsiębiorcę interesuję transakcje powyżej 10 zł. w komórce J7 wpisano nazwę analizowanego produktu. Okno dialogowe funkcji BD.SUMA powinno być wypełnione następująco:

05

Baza to ta sama tabela, która była wykorzystana w poprzednim przykładzie. Także „pole” określające ilość transakcji jest to samo. Zmianom uległo pole „kryteria” w którym należy zaznaczyć komórki I6:J7. Po wypełnieniu okna dialogowego należy kliknąć w OK. Wynik obliczeń przedstawia ilość transakcji na kwotę powyżej 10 zł, w których zakupiono szminkę NYC Smooch Proof Lipstain.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *