Sklep motoryzacyjny – sprzedaż a rozmieszczenie produktów

Sklep motoryzacyjny – sprzedaż a rozmieszczenie produktów

Właściciel małego sklepu z artykułami motoryzacyjnymi wie, że spora ilość klientów przychodzi do niego po oleje samochodowe, płyny do spryskiwaczy i żarówki. Jednakże chciałby zwiększyć sprzedaż wycieraczek samochodowych na których ma dużą marżę. Przypuszcza, że klienci kupują wycieraczki na stacjach benzynowych bądź w hipermarketach i jest to zakup spontaniczny. Dobrym pomysłem na zwiększenie sprzedaży wycieraczek jest ich dobra ekspozycja. Do wyrobu są takie miejsca jak: witryna sklepowa, stojak obok kasy i regał znajdujący się obok drzwi wejściowych.

Rozmieszczenie produktów a sprzedaż

Właściciel chciałby wiedzieć czy rozmieszczenie wycieraczek ma wpływ na sprzedaż i gdzie najlepiej wyeksponować produkt aby zmaksymalizować sprzedaż. W tym celu dokonano obserwacji sprzedaży przez 12 tygodni. W pięciu tygodniach wycieraczki były wyeksponowane przy kasie, w czterech tygodniach na witrynie sklepowej a w trzech tygodniach na regale obok drzwi wejściowych. Czy dane te wskazują na znaczący wpływ lokalizacji wycieraczek na ich sprzedaż?

01

Takie założenie pozwala nam skorzystać z jednoczynnikowej analizy wariancji, ponieważ wierzymy, że na wielkość sprzedaży wpływa najwyżej jeden czynnik (rozlokowanie wycieraczek w sklepie).

Analiza sprzedaży

Aby przeprowadzić analizę danych, musimy skorzystać z Excela. W tym celu wybieramy z menu Narzędzia polecenie Analiza danych, zaznaczamy pozycję Analiza wariancji, jednoczynnikowa i po kliknięciu  przycisku OK. wypełniamy okno dialogowe tak jak na rysunku:

02

Dane zakresu wejściowego, łącznie z nazwami, podane są w komórkach B2:D7

Zaznaczamy pole wyboru Tytuły, ponieważ pierwszy wiersz zakresu wejściowego zawiera nazwy (witryna sklepowa, stojak, regał).

Zaznaczamy opcję Grupowanie według kolumn, ponieważ dane są umieszczone w kolumnach.

Jako lewy górny róg zakresu wyjściowego (miejsce w którym mają zostać wyświetlone wyniki) wskazujemy komórkę F2

Podana wartość alfa nie jest istotna dla naszego przykładu i możemy użyć standardowej.

Interpretacja wyników sprzedażowych

03

 

W komórkach I6:I8 widzimy, że średnia sprzedaż zależy od lokalizacji wycieraczek. Gdy wycieraczki są wystawione na witrynie sklepowej średnia sprzedaż wynosi 12,6 szt: gdy wycieraczki są wystawione na stojaku obok kasy średnia sprzedaż wynosi 14 szt: a gdy wycieraczki są umieszczone na regale obok drzwi wejściowych średnia sprzedaż wynosi 13,3 szt. Ponieważ wartość p wynosi 0,136284 (komórka K13), czyli jest mniejsza niż 0,15, możemy uznać, że policzone wartości średnie są znacząco różne. Tym samym wiemy, że lokalizacja wycieraczek ma wpływ na sprzedaż, a w tym konkretnym przykładzie najlepiej jest je wyeksponować na stojaku obok kasy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *