Punkt dorabiania kluczy – maksymalizacja zysku w zależności od ceny usługi

Punkt dorabiania kluczy – maksymalizacja zysku w zależności od ceny usługi

Właściciel osiedlowego punktu dorabiania kluczy chciałby maksymalizować zysk ze sprzedaży. W tym celu przeprowadził promocję na swoje usługi polegającą na obniżeniu ceny z 25 zł do 20 zł. Wyniki akcji promocyjnej pokazały iż obniżka ceny usługi o 5 zł zwiększyła ilość zamówień z 250 do 300 miesięcznie. Właściciel firmy chciałby wiedzieć czy w dalszym ciągu ma obniżać cenę usługi tak aby maksymalizować zysk ze sprzedaży.

Przygotowanie danych do analizy zysku

W tym celu należy skorzystać z dodatku „solver” znajdującego się w Excelu, w karcie „dane” w menu „analiza”. Wszelkie dane potrzebne do analizy przygotowano tak jak to widać na rysunku poniżej.

01 dane

Cena i odpowiadająca jej średnia ilość sprzedaży umieszczone zostały w komórce B2:C4. Koszt jednostkowy został umieszczony w komórce C10 i wynosi wg firmy 5 zł. Pierwszym krokiem jest wyliczenie krzywej sprzedaży. Najłatwiejszym sposobem jest wstawienie wykresu gdzie na osi poziomej będą pokazane ceny a na osi pionowej odpowiadające im średnie ilości sprzedaży.

02 wykres

Klikając na wykres pokazuje nam się dedykowane menu na wykresu: układ i formatowanie. Na karcie „układ” szukamy funkcji „linia trendu”, klikamy na linie trendu liniową i zaznaczamy opcję „wyświetl równanie na wykresie”.

03

Powinniśmy uzyskać równanie tak jak na rysunku poniżej.

04

Jak widać krzywa sprzedaży przedstawia się równaniem y=-10 * x + 500, co oznacza iż sprzedaż wynosi -10 pomnożone przez cenę i dodanie 500.

Analiza ceny maksymalizującej zysk

Aby przejść do analizy ceny jednostkowej maksymalizującej zysk dane przygotowano w następujący sposób:

05

W komórce C8 podano przykładową cenę. Ponieważ ostatnia cena po jakiej właściciel punktu dorabiał klucze wyniosła 20 zł to też tą właśnie cenę wpisaną w komórkę C8.

W komórce C10 wpisano koszt jednostkowy wynoszący 5 zł.

Komórka C11 to średnia sprzedaż w pojedynczym sklepie. Wyliczono ją ze wzoru otrzymanego z wykresu i wpisano =-10 * C8 + 500.

W komórce C13 obliczono zysk, czyli od ceny jednostkowej odjęto koszt jednostkowy i to pomnożono przez średnią sprzedaż. W tym przypadku jest to =C11*(C8-C10).

Na karcie „dane”, w menu „analiza”, należy kliknąć w „solver”. Okno dialogowe powinno się wypełnić w następujący sposób:

06

Ustaw cel – komórka C13 a poniżej zaznaczamy opcję „max” ponieważ naszym celem jest maksymalizacja zysku.

Przez zmienianie komórek zmiennych – komórka z ceną czyli C8 – nasz zysk będzie zależał od ceny.

Na tym etapie analizy nie potrzebujemy zaznaczać już niczego innego. Klikamy ROZWIĄŻ, później OK i powinny nam się pokazać wyniki takie jak na rysunku poniżej.

07

Cena usługi w punkcie dorabiania kluczy, która będzie maksymalizować zysk powinna wynieść 27,5 zł (komórka C8), średnia ilość usług w miesiącu powinna wynieść ok 225 (komórka C11) a zysk operacyjny wyniesie 5.062,50 zł (komórka C13).

Zysk w zależności od ceny

Zysk właściciela punktu dorabiania kluczy w zależności od ceny przedstawiony jest na wykresie poniżej. Jak widać zysk (oś pionowa) jest najwyższy przy cenie 27,5 zł.

08

Wnioskując, właściciel firmy nie powinien obniżać cenę ale ją podwyższyć do 27,5 zł. Dzięki temu go zysk wyniesie 5.061,50 zł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *