Próg rentowności klubu fitness – analiza wrażliwości na zmiany cen i kosztów

Próg rentowności klubu fitness – analiza wrażliwości na zmiany cen i kosztów

Próg rentowności określa sytuację w której firma równoważy koszty firmy z jej przychodami, a tym samym zysk firmy wynosi 0. Dzięki zrozumieniu progu rentowności właściciel ma wiedzę ile musi sprzedać produktów aby „wyjść na zero”. Każda dodatkowa sprzedaż to zysk firmy.

Właściciel nowo powstałego klubu fitness chciałby wiedzieć ile wynosi próg rentowności. Innymi słowy, ile musi mieć klientów miesięcznie aby opłacić wszystkie koszty klubu. Dodatkowo chciałby wiedzieć jak będzie kształtował się próg rentowności w zależności od zmiany cen wstępu czy też kosztu stałego klubu fitness. Zmiana ceny może być spowodowana chęcią przyciągnięcia dodatkowych klientów do klubu fitness. Zmiana kosztu stałego może być podyktowana zatrudnieniem dodatkowego trenera. Takie zmiany powodują zmianę progu rentowności a tym samym ilość klientów, którzy zapewniają sfinansowanie kosztów prowadzenia klubu fitness. Tabela poniżej przedstawia podstawowe dane klubu fitness.

01

Koszty stałe to koszty wynajmu sali, pensje pracowników czy też koszty mediów. Koszt zmienny uzależniony jest od ilości klientów. 150 zł to cena karnetu do klubu fitness. Właściciela interesuje odpowiedź na pytanie ile karnetów musi sprzedać aby „wyjść na zero”.

Określenie progu rentowności

Próg rentowności (ang. BEP – break even point) obrazuje sytuacje, w której przychody ze sprzedaży równoważą koszty stałe i zmienne firmy. Innymi słowy, próg rentowności odpowiada na pytanie ile należy sprzedać produktów w sztukach, aby „wyjść na zero”. Wzór na próg rentowności to:

02

Podstawiając do wzoru wyliczony koszt zmienny, cenę jak i koszt stały wyliczono, iż próg rentowności osiągnie się przy sprzedaży 276 szt. karnetów. Wyliczenia te obrazuje tabela poniżej. W komórce G3 wstawiono =C2/(C4-C3).

03

Próg rentowności a zmiana cen

Oprócz progu rentowności przedsiębiorca chciałby także wiedzieć jak będzie kształtował się ten wskaźnik w zależności od zmiany kosztu stałego i ceny karnetu do klubu fitness. Właściciel chce zbadać te zmiany dla średniej ceny karnetu od 120 zł do 170 zł z przyrostem 5 zł, jak i dla kosztu stałego od 37 tys. zł do 47,5 tys.  zł z przyrostem 1,5 tys. zł. Aby obliczyć zmiany progu rentowności wg tych wskazówek należy posłużyć się tabelą z dwoma zmiennymi. W pierwszej kolejności należy umieścić dane w Excelu według poniższego schematu.

04

W komórce J5 umieszczono równanie wg którego Excel ma dokonać obliczeń. W tym przypadku będzie to równanie progu rentowności z komórki G3. Wystarczy w komórce J5 umieścić =G3. W komórkach K5:R5 wpisano zmiany kosztu stałego dla którego Excel ma obliczyć próg rentowności. W komórkach J6:J16 wpisano zmiany średniej ceny sprzedaży karnetu. Następnie zaznaczamy cały zakres tabeli J5:R16. Po zaznaczeniu wybieramy z menu Dane w Excelu polecenie „analiza warunkowa”, gdzie klikamy na „tabela danych”.

05

Po kliknięciu wyskoczy okno dialogowe jak na rysunku poniżej.

06

Jako wierszową komórkę wejściową podajemy komórkę, do której chcemy wstawić nowe wartości kosztu stałego z komórek K5:R5. W naszym przypadku będzie to komórka C2.

Jako kolumnową komórkę wejściową podajemy komórkę, do której chcemy wstawić zmiany cen karnetu z zakresu J6:J16. W tym przypadku będzie to komórka C4. Po kliknięciu przycisku OK Excel tworzy tabelę danych z dwoma zmiennymi tak jak przedstawiono poniżej.

07

W tabeli Excel policzył, ile sztuk karnetów przy danej średniej cenie sprzedaży i koszcie stałym należy sprzedać aby osiągnąć próg rentowności. Dla przykładu, przy cenie 150 zł i koszcie stałym 43.000 zł należy sprzedać 297 szt. karnetów (komórka O12). Jest to bardzo ważna informacja w przypadku gdy właściciel będzie chciał zatrudnić kolejnego pracownika a tym samym powiększyć koszt stały prowadzenia klubu fitness.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *