Próg rentowności firmy zajmującej się monitoringiem GPS pojazdów

Próg rentowności firmy zajmującej się monitoringiem GPS pojazdów

Próg rentowności określa sytuację w której firma równoważy koszty z jej przychodami, a tym samym zysk firmy wynosi 0. Dzięki zrozumieniu progu rentowności właściciel ma wiedzę ile musi sprzedać produktów aby „wyjść na zero”. Każda dodatkowa sprzedaż to zysk firmy.

Właściciel firmy zajmującej się monitoringiem GPS pojazdów wiedzieć ile wynosi próg rentowności. Innymi słowy, ile musi mieć klientów miesięcznie aby opłacić wszystkie koszty firmy. Dodatkowo chciałby wiedzieć jak będzie kształtował się próg rentowności w zależności od zmiany cen wykonywanych usług czy też kosztu stałego. Zmiana ceny może być spowodowana chęcią dodatkowego zarobku przy zwiększonym popycie na usługi monitorujące samochody. Zmiana kosztu stałego może być podyktowana zatrudnieniem dodatkowych pracowników czy przeprowadzenia kampanii reklamowej. Takie zmiany powodują zmianę progu rentowności a tym samym ilość klientów, którzy zapewniają sfinansowanie kosztów prowadzenia przedsiębiorstwa. Tabela poniżej przedstawia podstawowe dane firmy monitorującej flotę samochodową.

01

Koszty stałe to koszty wynajmu biura, pensje pracowników czy też koszty mediów. Koszt jednostkowy przedstawia koszty licencji czy też samego monitoringu. 30 zł to miesięczna cena wykonywanej usługi. Właściciela interesuje odpowiedź na pytanie ile umów musi podpisać aby „wyjść na zero”.

Próg rentowności

Próg rentowności (ang. BEP – break even point) obrazuje sytuacje, w której przychody ze sprzedaży równoważą koszty stałe i zmienne firmy. Innymi słowy, próg rentowności odpowiada na pytanie ile należy sprzedać produktów w sztukach, aby „wyjść na zero”. Wzór na próg rentowności to:

02

Podstawiając do wzoru wyliczony koszt zmienny, cenę jak i koszt stały wyliczono, iż próg rentowności osiągnie się przy podpisaniu 2.917 umów na monitoring pojazdów samochodowych. Wyliczenia te obrazuje tabela poniżej. W komórce G3 wstawiono =C2/(C4-C3).

03

Analiza wrażliwości dochodów

Oprócz progu rentowności przedsiębiorca chciałby także wiedzieć jak będzie kształtował się ten wskaźnik w zależności od zmiany kosztu stałego i ceny jednorazowej usługi. Właściciel chce zbadać te zmiany dla średniej ceny usługi od 20 zł do 45 zł z przyrostem 2,5 zł, jak i dla kosztu stałego od 30 tys. zł do 45 tys.  zł z przyrostem 2,5 tys. zł. Aby obliczyć zmiany progu rentowności wg tych wskazówek należy posłużyć się tabelą z dwoma zmiennymi. W pierwszej kolejności należy umieścić dane w Excelu według poniższego schematu.

04

W komórce J5 umieszczono równanie wg którego Excel ma dokonać obliczeń. W tym przypadku będzie to równanie progu rentowności z komórki G3. Wystarczy w komórce J5 umieścić =G3. W komórkach K5:Q5 wpisano zmiany kosztu stałego dla którego Excel ma obliczyć próg rentowności. W komórkach J6:J16 wpisano zmiany średniej ceny sprzedaży usługi. Następnie zaznaczamy cały zakres tabeli J5:R16. Po zaznaczeniu wybieramy z menu Dane w Excelu polecenie „analiza warunkowa”, gdzie klikamy na „tabela danych”.

05

Po kliknięciu wyskoczy okno dialogowe jak na rysunku poniżej.

06

Jako wierszową komórkę wejściową podajemy komórkę, do której chcemy wstawić nowe wartości kosztu stałego z komórek K5:Q5. W naszym przypadku będzie to komórka C2.

Jako kolumnową komórkę wejściową podajemy komórkę, do której chcemy wstawić zmiany cen monitoringu GPS samochodu z zakresu J6:J16. W tym przypadku będzie to komórka C4. Po kliknięciu przycisku OK Excel tworzy tabelę danych z dwoma zmiennymi tak jak przedstawiono poniżej

07

W tabeli Excel policzył, ile umów miesięcznie przy danej średniej cenie i koszcie stałym należy podpisać aby osiągnąć próg rentowności. Dla przykładu, przy cenie 35 zł i koszcie stałym 35.000 zł należy podpisać 2.059 umów (komórka M12). Jest to bardzo ważna informacja w przypadku gdy właściciel będzie chciał zatrudnić kolejnego pracownika czy też zmienić cenę monitoringu pojedynczego samochodu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *