Pozycjonowanie w wyszukiwarkach a sprzedaż względem firmy konkurencyjnej

Pozycjonowanie w wyszukiwarkach a sprzedaż względem firmy konkurencyjnej

Zarząd firmy importującej gaz płynny dla domów jednorodzinnych zauważył niepokojący trend w kontaktach potencjalnych klientów z firmą poprzez stronę internetową. Mianowicie od paru miesięcy ilość tychże kontaktów spadła o ok 30%. Zarząd firmy wytypował pare przyczyn, które mogłyby mieć wpływ na taki stan rzeczy. Między innymi na zmniejszenie się ilości wypełnionych formularzy na stronie www mogłaby mieć wpływ pozycjonowanie w naturalnych wynikach w wyszukiwarce, tzw SEO. Dyrekcja uważa, że potencjalni klienci „ciekają do konkurencji, ponieważ ta jest lepiej i wyżej pozycjonowana w wyszukiwarce. Wytypowano 100 fraz na jakie pozycjonuje się firma i zbadano średnią pozycję na te frazy danego przedsiębiorstwa jak i głównego konkurenta.
Fragment średnich pozycji przedstawia tabela poniżej.

01

Czy na podstawie tych danych można wyciągnąć wniosek, iż dana firma jest gorzej pozycjonowana na interesujące frazy niż konkurencja?

W tym celu należy przeprowadzić analizę polegającą na sprawdzeniu czy średnie miejsca pozycjonowania na dane frazy są od siebie statystycznie różne. Często zdarza się tak, iż zarząd firmy intuicyjnie nie jest zadowolony z firmy zajmującej się pozycjonowaniem w wyszukiwarce i uważa, iż firma konkurencyjna lepiej sobie z tym radzi, natomiast analityczne podejście do zagadnienia powinno w sposób jednoznaczny odpowiedzieć na pytanie czy jest jakaś różnica w pozycjonowaniu dwóch konkurencyjnych firm. Podjęcie decyzji bez analizy średnich może prowadzić do złych wniosków a tym samym do złej decyzji biznesowej.
W excel dostępne są dwie różne analizy dla dwóch średnich w zależności od wariancji: TEST T Z DWIEMA PRÓBAMI ZAKŁADAJĄCY RÓWNE WARIANCJE i TEST T Z DWIEMA PRÓBAMI ZAKŁADAJĄCY RÓŻNE WARIANCJE.

02

Aby wiedzieć który z tych testów zastosować należy w pierwszej kolejności użyć TEST F Z DWIEMA PRÓBAMI DLA WARIANCJI.

03

Na tym etapie analityk nie musi znać definicji wariancji. Ważne jest to tylko do wyboru już potrzebnego testu, który wskaże czy pozycjonowanie poszczególnych firm na dane frazy jest od siebie różne. Także z obowiązku musimy dodać, iż wariancja jest intuicyjnie utożsamiana ze zróżnicowaniem zbiorowości.
Po przejściu w menu „dane”, należy kliknąć w „analiza danych” i na okienku które wyskoczy należy znaleźć „Test F: z dwiema próbami dla wariancji”.

04

Zakres zmiennej 1: w naszym przypadku to wyniki z pozycjonowania firmy A, komórki B1:B100
Zakres zmiennej 2: to wyniki z pozycjonowania firmy B, komórki C1:C100
Zaznaczmy okienko „tytuły”, Alfa zostawiamy wartość domyślną
Zakres wyjściowy to lewa górna komórka w której mają nam się pokazać wyniki – komórka E2. Wyniki z testu są przedstawione poniżej.

05

Jak widać w komórce F5 przedstawiona jest średnie miejsce w pozycjonowaniu dla firmy A, która wynosi 10,1. Dla firmy B jest to 10,3, komórka G5. Dla zarządu firmy A ważne informacje zawierają komórki F9 i F11. Jeśli wartość F (komórka F9; 1,050313) jest mniejsze od Test F jednostronny umieszczonego w komórce F11 (1,396443) to oznacza to iż do właściwej analizy należy wybrać test TEST T Z DWIEMA PRÓBAMI ZAKŁADAJĄCY RÓWNE WARIANCJE. Jeśli wartość F jest większa od Test F jednostronny do dalszej analizy należy wybrać TEST T Z DWIEMA PRÓBAMI ZAKŁADAJĄCY RÓŻNE WARIANCJE. W tym przypadku 1,050313 jest mniejsze od 1,396443 także należy wybrać TEST T Z DWIEMA PRÓBAMI ZAKŁADAJĄCY RÓWNE WARIANCJE. Okno dialogowe przedstawia się następująco:

06

Zakres zmiennej 1 to wyniki z pozycjonowania dla firmy A: komórki B2:B100
Zakres zmiennej 2 to wyniki dla firmy B: komórki C2:C100
Różnica średnich wg hipotezy: należy wpisać 0
Zaznaczamy pole „tytuły”, alfa pozostawiamy domyślnie na 0,05
Zakres wyjściowy to komórka w której pokażą się wyniki analizy, komórka I2.
Wyniki analizy przedstawiają się następująco:

07

Analiza pozycjonowania w wyszukiwarkach

Dla zarządu firmy A kluczowy wynik jest umieszczony w komórce J14 pt P(T<=t) dwustronny. Ponieważ P(T<=t) dwustronny wynosi 0,868437 i jest większe niż wartość graniczna przyjęta umownie na poziomie 0,05 to oznacza, iż średnie wyniki dla tych dwóch firm nie są istotnie różne. A co za tym idzie pozycjonowanie w naturalnych wynikach wyszukiwania nie wpływa znacząco na ilość wypełnionych formularzy na stronie internetowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *