Porównanie pozycjonowania firm konkurencyjnych z branży forex

Porównanie pozycjonowania firm konkurencyjnych z branży forex.

Tekst ten odpowiada na pytanie jak przeprowadzić porównanie pozycjonowania w naturalnych wynikach wyszukiwania firm konkurencyjnych znając tylko fragment z grupy fraz, na które firmy się pozycjonują.

Wybór modelu do analizy pozycjonowania

Dyrektor Sprzedaży firmy forex zastanawia się nad pozycjonowaniem w naturalnych wynikach wyszukiwania. Dyrektor zastanawia się czy pozycjonowanie firmy, w której pracuje, jest porównywalne do głównej firmy konkurencyjnej. W tym celu zbadano wyniki naturalnych wyników wyszukiwania dla 30 fraz w branży forex, które są najczęściej klikalne przez potencjalnych klientów. Wyniki przedstawiają pozycję od 1 do 10 dla firmy reprezentowanej przez dyrektora sprzedaży jak i firmy konkurencyjnej. Rezultaty analizy obejmują informacje czy na tych pozycjach dana firma jest obecna bądź jej nie ma. Na ten moment dyrektora nie interesuje, które przedsiębiorstwo trafniej pozycjonuje się na dane frazy. Informacją podstawową na tą chwilę jest chęć porównania pozycjonowania czołowych firm konkurencyjnych: czy pozycjonują się na te same frazy. Podsumowując:

1.       jeśli chcemy przetestować czy przedsiębiorstwa pozycjonują się na te same frazy, trzeba wytypować główne frazy w branży i przeanalizować obecności na pozycjach 1-10 – o tego typu badaniu jest ten artykuł.

2.       jeśli chcemy zorientować się, która firma wyżej się pozycjonuje, należy zgromadzić dane o pozycjach danych przedsiębiorstw na wybranych frazach. Tego typu analiza jest dostępna pod tym linkiem.

Aby odpowiedzieć na pytanie Dyrektora Sprzedaży: czy pozycjonowanie dwóch przedsiębiorstw konkurencyjnych jest dokonywane na te same frazy, należy przeprowadzić test dla dwóch frakcji. Jest to badanie, które realizuje się wtedy, gdy mamy do czynienia z danymi jakościowymi, czyli np. odpowiedziami typu nie/tak; posiada/nie posiada; honda/mazda; żółty/czerwony; widział/nie widział itd.

A co z „długim ogonem”?

Dyrektor wytypował 30 fraz ale rozumie, że tych fraz może być ponad 300. Jest to skutkiem małej ilości ludzi wchodzących na kolejne frazy, które nazywane są „długim ogonem”. Cechą charakterystyczną „długiego ogona” jest to, iż frazy są mało razy wyszukiwane i poprzez to, na daną konkretną frazę klika nieznaczna ilość internautów. Z drugiej strony duża ilość tych fraz skutkuje, że całkowita ilość klientów może przerastać ilość klientów przychodzących z głównych 30 fraz. Niemniej jednak do testu wzięto 30 najpopularniejszych fraz a wynik ma odpowiedzieć na pytanie odnoszące się do wszystkich fraz, także tych z „długiego ogona”.

Analiza pozycjonowania firm konkurencyjnych

Użyte dane informują, iż dla 30 konkretnych fraz firma forex 1 jest obecna na pozycjach 1-10 w 16 przypadkach a konkurencyjna firma forex 2 w 24 przypadkach. Czy na podstawie tych wyników można wywnioskować, że pozycjonowanie obu firm jest podobne? Dane jak i pierwsze obliczenia przedstawia rysunek poniżej.

01 pozycjonowanie forex

W komórkach B4:C5 wpisano wyniki monitoringu pozycjonowania. W komórce D4 wyliczono prawdopodobieństwo obecności firmy forex 1 w badanych frazach dzieląc ilość obecności (komórka B4) przez ilość obserwacji (komórka C4). Tak samo obliczono prawdopodobieństwo dla firmy forex 2 (komórka D5) i dla obu firm (komórka D6). W komórkach B6:C6 wyliczono sumy dla obecności i dla badanych fraz. Aby przeprowadzić test dla dwóch frakcji powinno się wyliczyć wartość statystyki wg poniższego wzoru:

=(p1 – p2)/ PIERWIASTEK (p*(1-p)*(1/n1 +1/n2))

Gdzie:

p1 – prawdopodobieństwo dla firmy forex 1

p2 – prawdopodobieństwo dla firmy forex 2

p – prawdopodobieństwo dla obu firm

n1 – ilość zbadanych fraz dla firmy forex 1

n2 – ilość zbadanych fraz dla firmy forex 2

Kolejne kroki wyliczone w Excelu zilustrowane są poniżej.

02 pozycjonowanie forex

Wynik analizy jest pokazany w komórce B19. Aby zrewidować czy obie firmy forex pozycjonują się na te same frazy trzeba ten wynik przyrównać do wartości krytycznej, którą powinno się obliczyć za pomocą funkcji ROZKŁAD.NORMALNY.S.ODW udostępnionej w Excelu.

Porównanie pozycjonowania firm konkurencyjnych

Jeśli wynik obliczeń jest niższy od wartości krytycznej to pozycjonowanie obu firm można uznać za identyczne – dla wszystkich 300 fraz, nie tylko dla 30 analizowanych. Jeśli wynik obliczeń jest wyższy od wartości krytycznej to pozycjonowanie firm znacząco różni się od siebie, firmy pozycjonują się na inne frazy. Okno dialogowe należy wypełnić tak jak na rysunku poniżej.

03 pozycjonowanie forex

W prawdopodobieństwo należy wpisać „1-0,05/2” co oznacza iż, chcemy mieć pewność wyników na poziomie 97,5% – interesuje nas prawdopodobieństwo pomyłki we wnioskowaniu mniejsze niż 2,5%. Wynik wartości krytycznej i wartości obliczeń przedstawia poniższy rysunek.

04 pozycjonowanie forex

Jak widać wartość obliczeniowa (komórka C21) jest większa niż wartość krytyczna (komórka C22) a tym samym można uznać że obie firmy pozycjonują się na różne frazy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *