Porównanie miejsc w naturalnych wynikach wyszukiwania na rynku forex

Porównanie miejsc w naturalnych wynikach wyszukiwania na rynku forex.

Dyrektor Marketingu firmy działającej na rynku forex chciałby wiedzieć czy firma zajmująca się pozycjonowaniem w wyszukiwarce dobrze wywiązuje się ze swoich obowiązków. Dobrym miernikiem pozycjonowania jest porównanie wyników danej firmy forex do firmy konkurencyjnej. W tym celu wyselekcjonowano 30 fraz na jakie pozycjonuje się firma i zweryfikowano średnią pozycję na te frazy w stosunku do głównego konkurenta. Część danych zawierających średnie pozycje z ostatniego miesiąca obrazuje tabela poniżej.

01 forex pozycjonowanie

Czy na podstawie tych informacji można wyciągnąć wniosek, iż dana firma forex jest gorzej pozycjonowana na interesujące ją frazy niż konkurencja?

Czy firma forex jest gorzej pozycjonowna?

W tym celu trzeba wykonać analizę polegającą na prześledzeniu czy średnie miejsca pozycjonowania na dane frazy są od siebie statystycznie różne. Wielokrotnie zdarza się tak, iż zarząd firmy instynktownie nie jest usatysfakcjonowany z firmy zajmującej się pozycjonowaniem w wyszukiwarce i sądzi, iż firma konkurencyjna skuteczniej sobie z tym radzi, natomiast analityczne podejście do kwestii powinno w sposób przekonywujący odpowiedzieć na pytanie czy jest jakaś różnica w pozycjonowaniu dwóch konkurencyjnych firm. Podjęcie decyzji bez analizy średnich może prowadzić do złych wniosków a tym samym do złej decyzji biznesowej.

Wybór metody analizy

W Excel dostępne są dwie różne analizy dla dwóch średnich w zależności od wariancji: TEST T Z DWIEMA PRÓBAMI ZAKŁADAJĄCY RÓWNE WARIANCJE i  TEST T Z DWIEMA PRÓBAMI ZAKŁADAJĄCY RÓŻNE WARIANCJE.

02 forex pozycjonowanie

Aby wiedzieć, który z tych testów zastosować należy na początku użyć TEST F Z DWIEMA PRÓBAMI DLA WARIANCJI.

03 forex pozycjonowanie

W tym momencie dyrektor marketingu nie musi znać definicji wariancji. Ważne jest to tylko do wyboru już odpowiedniego testu, który wyznaczy czy pozycjonowanie poszczególnych firm na dane frazy jest od siebie różne. Także z obowiązku musimy dodać, iż wariancja jest intuicyjnie utożsamiana ze zróżnicowaniem zbiorowości.

Po przejściu w menu „dane”, należy kliknąć w „analiza danych” i na okienku które wyskoczy należy znaleźć „Test F: z dwiema próbami dla wariancji”.

04 forex pozycjonowanie

Zakres zmiennej 1: w naszym przypadku to wyniki z pozycjonowania firmy forex 1, komórki B1:B31

Zakres zmiennej 2: to wyniki z pozycjonowania firmy forex 2, komórki C1:C31

Zaznaczmy okienko „tytuły”, Alfa zostawiamy wartość domyślną.

Zakres wyjściowy to lewa górna komórka w której mają nam się pokazać wyniki – komórka E2. Wyniki z testu są przedstawione poniżej.

05 forex pozycjonowanie

Jak widać w komórce F5 przedstawiona jest średnie miejsce w pozycjonowaniu dla firmy forex 1, która wynosi 20,1. Dla firmy forex 2 jest to 19,8, komórka G5. Dla dyrektora marketingu firmy forex 1 ważne informacje zawierają komórki F9 i F11. Jeśli wartość F (komórka F9; 1,270109) jest mniejsze od Test F jednostronny umieszczonego w komórce F11 (1,860811) to oznacza to iż do właściwej analizy należy wybrać test TEST T Z DWIEMA PRÓBAMI ZAKŁADAJĄCY RÓWNE WARIANCJE. Jeśli wartość F jest większa od Test F jednostronny do dalszej analizy należy wybrać TEST T Z DWIEMA PRÓBAMI ZAKŁADAJĄCY RÓŻNE WARIANCJE. W tym przypadku 1,270109 jest mniejsze od 1,860811 także należy wybrać TEST T Z DWIEMA PRÓBAMI ZAKŁADAJĄCY RÓWNE WARIANCJE. Okno dialogowe przedstawia się następująco:

06 forex pozycjonowanie

Zakres zmiennej 1 to wyniki z pozycjonowania dla firmy forex 1: komórki B2:B31

Zakres zmiennej 2 to wyniki dla firmy forex 2: komórki C2:C31

Różnica średnich wg hipotezy: należy wpisać 0

Zaznaczamy pole „tytuły”, alfa pozostawiamy domyślnie na 0,05

Zakres wyjściowy to komórka w której pokażą się wyniki analizy, komórka I2.

Porównanie miejsc w naturalnych wynikach wyszukiwania

Wyniki analizy przedstawiają się następująco:

07 forex pozycjonowanie

Dla dyrektora marketingu firmy forex 1 kluczowy wynik jest umieszczony w komórce J14 pt P(T<=t) dwustronny. Ponieważ P(T<=t) dwustronny wynosi 0,900927 i jest większe niż wartość graniczna przyjęta umownie na poziomie 0,05 to oznacza, iż średnie wyniki dla tych dwóch firm z rynku forex  nie są istotnie różne. A co za tym idzie pozycje osiągane w naturalnych wynikach wyszukiwania jest podobne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *