Polskie firmy mogą usprawnić swoją działalność, wykorzystując w pełni możliwości internetu

Małe i średnie przedsiębiorstwa nie wykorzystują w pełni swojego  potencjału, bo korzystają z internetu jedynie w podstawowym zakresie. Jak wynika z danych Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, ponad połowa przedsiębiorców nie traktuje sieci jako narzędzia docierania do międzynarodowych klientów oraz nie zdaje sobie sprawy z tego, jak duże możliwości promocji daje internet.
– Bardzo ważne jest, żeby umieć spojrzeć na swój biznes z większej odległości, ocenić strategicznie, co się dzieje w firmie, co się dzieje na rynku, jak najlepiej wykorzystać szanse, które się pojawiają i reagować na zagrożenia – mówi Adam Parfiniewicz, dyrektor obsługi małych i średnich przedsiębiorstw, członek zarządu BNP Paribas Banku Polska.
Zdaniem Adama Parfiniewicza, firmy tracą przez to wiele rynkowych szans. Podkreśla przy tym, że zmiany zachodzące dziś na rynkach są coraz częstsze, a czas na reakcję przedsiębiorców – coraz krótszy. To z kolei wymaga coraz większej dyscypliny w planowaniu rozwoju firmy i umiejętności wykorzystywania internetu zarówno jako środka komunikacji z klientami, jak i narzędzia do pozyskiwania zamówień, partnerów handlowych czy przeprowadzania analizy rynku.
– Przy pomocy tych narzędzi szukamy ważnych informacji, a potem na ich podstawie domykamy sprzedaż, ale jest też wiele innych funkcjonalności, przy pomocy których można swoją działalność optymalizować. Można szukać innych partnerów w internecie, można zbierać referencje na temat partnerów, można się posługiwać wiedzą i opracowaniami, które na temat poszczególnych partnerów czy rozwiązań produktowych różnych rynków są w sieci dostępne – tłumaczy.
Tylko 31 proc. firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw ma swoją stronę internetową, a zaledwie 6 proc. – sklep internetowy w zagranicznej wersji językowej. Jeszcze gorzej wypadają w statystykach dotyczących promocji zagranicznej. W językach obcych reklamuje się jedynie 13 proc. firm, a co dziesiąty podmiot ma w planach podjęcie takich działań w przyszłości. Jednocześnie tylko co druga firma korzysta z tłumaczy internetowych, mimo że większość o nich słyszała (85 proc.).

Źródło: newseria.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *