Określenie wzajemnej sprzedaży gitar i strun w muzycznym sklepie internetowym

Określenie wzajemnej sprzedaży gitar i strun w muzycznym sklepie internetowym

W przypadku sklepów internetowych częstym problemem jest określenie związków zachodzących przy sprzedaży różnych produktów. Wiedza ta jest potrzebna przy proponowaniu nowych produktów do wysyłki newslettera bądź do budowy samego sklepu internetowego gdzie produkty, których sprzedaż jest wzajemna powinny być „umiejscowione” obok siebie.

Jak zwiększyć sprzedaż?

Właściciel muzycznego sklepu internetowego chciałby zwiększyć sprzedaż. W związku z tym zastanawia się czy jest jakaś zależność w sprzedaży gitar elektrycznych i strun do tych gitar. Jeśli taka zależność istnieje, to wiedzę tę chciałby wykorzystać do doboru produktów do newslettera wysyłanego raz na tydzień do swoich klientów. Dla przykładu jeśli istnieje zależność w sprzedaży gitar Jackson i strun Dunlop, to do klientów, którzy zakupili już gitarę marki Jackson chciałby wysłać newsletter o możliwości zakupu strun Dunlop. Poniższa tabela przedstawia dane sprzedażowe dwóch marek gitar elektrycznych jak i pięciu marek strun. Zależność taką można oczywiście zbadać dla dowolnej ilości produktów. Ważnym założeniem jest to, iż struny nie były dotąd promowane w sklepie internetowym tzn. klient sam musiał ich poszukać, nie były one w żaden sposób sugerowane.

01

W komórkach B2:G3 podano ilości sprzedaży gitar i strun. Komórka B2 oznacza, iż przy sprzedaży 90 sztuk gitar marki Jackson klienci nie kupowali żadnych strun. Komórka C2 oznacza, iż przy sprzedaży 22 gitar Jackson klienci zakupili również struny marki Fender. Komórka D3 oznacza, iż przy sprzedaży 24 gitar Ibanez klienci zakupili również struny marki Dunlop. W komórkach H2:H3 wpisano sumę sprzedaży gitar Jackson i Ibanez.

Szukanie produktów o wzajemnej sprzedaży

Celem analizy jest zbadanie czy są zależności pomiędzy sprzedażą konkretnej marki gitar z konkretną marką strun gitarowych. W tym celu należy dobrać produkty w pary (sprzedaż samej gitary w stosunku do sprzedaży gitara + struny Fender; gitara + struny Dunlop; itd). Aby to obliczyć w pierwszej kolejności należy policzyć w ilu przypadkach dane struny nie został sprzedane. Wyniki obliczeń przedstawiają komórki B6:G7. Dla przykładu w komórce C6 od sprzedaży wszystkich gitar marki Jackson odjęto te przy których towarzyszyła sprzedaż strun marki Fender. W komórce tej wstawiono formułę =$H2-C2. Znak dolara $ wstawiono do zblokowania komórki z sumą aby Excel prawidłowo przeliczał formuły przeciągając komórkę C6 do pozostałych komórek. Wynik 187 oznacza, iż w 187 przypadkach sprzedaży gitar Jackson nie towarzyszyła sprzedaż strun marki Fender (z komórki C2 wiemy, iż sprzedaż strun Fender w 22 przypadkach była związana z gitarą Jackson). Formułę z komórki C6 należy przekopiować do komórek C7 i D6:G7. Dla przykładu w komórce E7 powinno być =$H3-E3.

Aby obliczyć czy sprzedaż danych produktów jest ze sobą związana należy dane produkty dobrać w pary. Poniższy rysunek przedstawia sprzedaż gitar i strun marki Fender.

02

W komórce D11 obliczono sumę sprzedaży gitar marki Jackson, w komórce D12 sumę dla gitar Ibanez. W komórce B13 obliczono sumę sprzedaży gitar bez strun Fender, w komórce C13 dla sprzedaży gitar ze strunami Fender. W komórce D13 obliczono sumę sprzedaży obu gitar.

Aby obliczyć czy sprzedaż gitar i strun Fender jest wpływa na siebie, należy w pierwszej kolejności obliczyć częstości występowania danej sprzedaży. Obliczenia te wykonano w komórkach F11:G12.

03

W komórce F11 wstawiono funkcję =$D11*B$13/$D$13, czyli (suma sprzedaży gitar Jackson) * (suma sprzedaży gitar bez strun) / (suma wszystkich sprzedaży). Znaki dolara $ zostały wstawione aby zblokować dane komórki, przy kopiowaniu formuły z komórki F11 do komórek F12, G11 i G12. Dla przykładu w komórce G12 jest =$D12*C$13/$D$13.

Obliczenie zależności sprzedaży dwóch produktów należy wykonać za pomocą testu chi-kwadrat, dostępnego w funkcjach statystycznych Excela jako CHI.TEST.  Po kliknięciu w tą funkcję wyskoczy okno dialogowe, które należy wypełnić jak na rysunku poniżej.

04

Zakres_bieżący to komórki B11:C12, czyli faktyczne ilości sprzedaży

Zakres_przewidywany to komórki F11:G12, to obliczone przez nas częstości występowania konkretnych rodzajów sprzedaży.

Po wypełnieniu okna dialogowego należy kliknąć OK. wyniki zostały przedstawione w komórce I12 na rysunku poniżej.

05

Jeśli wartość w komórce I12 jest wyższa niż 0,05 to znaczy, że sprzedaż gitar i strun marki Fender jest od siebie niezależna. W naszym przypadku wynik 0,90 jest wyższy od 0,05 co informuje, iż sprzedaż strun marki Fender nie jest zależna od sprzedaży tych gitar. Procedurę tą należy przeprowadzić dla pozostałych marek strun.

Określenie wzajemnej sprzedaży

Wyniki z tych obliczeń przedstawia rysunek poniżej.

06

Jak widać sprzedaż strun Dunlop jest zależna od sprzedaży gitar – wynik z  komórki I17 jest niższy niż 0,05. Także sprzedaż strun GHS Boomers jest zależna od sprzedaży tych dwóch marek gitar. Wynik w komórce I22 także jest niższy niż 0,05. W związku  tym właściciel muzycznego sklepu internetowego powinien klientom, którzy zakupili gitary marki Jackson zaproponować w newsletterze zakup strun GHS Boomers. Klienci którzy zakupili gitary Ibanez powinni zostać poinformowani w newsletterze o możliwości zakupu strun Dunlop.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *