Obliczenie zasięgu kampanii reklamowej przy zmianie limitu odsłon na użytkownika

Obliczenie zasięgu kampanii reklamowej przy zmianie limitu odsłon na użytkownika

Firma motoryzacyjna chciałaby dotrzeć do potencjalnych klientów za pomocą reklamy internetowej. Dyrektor ds. marketingu zastanawia się jaki przyjąć capping aby dotrzeć do jak największej ilości użytkowników. Capping to limit ilości odsłon na użytkownika. Przyjmując capping na poziomie 3, reklama będzie wyświetlana maksymalnie 3 razy każdemu użytkownikowi. Jednakże może wyświetlić się 2 razy bądź tylko raz. Uzależnione jest to od ilości odsłon jakie firma chce wyemitować i zasięgu witryny, na której reklama będzie emitowana. Faktyczna ilość odsłon wyemitowana przeciętnemu użytkownikowi witryny to częstotliwość. Tak więc capping jest ważnym narzędziem w kampaniach internetowych, lecz to częstotliwość, której nie można z góry zaplanować, ma wpływ na zapamiętywalność reklamy. Dyrektor ds. marketingu chciałby wyemitować 200 tys odsłon na witrynie biznesowej o zasięgu miesięcznym równym 500 tys osób. Zakładany capping to 3 lub 5 odsłon na użytkownika. Szczegółowe dane przedstawia tabela poniżej

01

Częstotliwość wymieniona w komórkach C6 i D6 jest zakładana na podstawie kampanii historycznych z innych serwisów o podobnej ilości użytkowników.

Potencjalny zasięg kampanii reklamowej

W pierwszej kolejności należy obliczyć potencjalny zasięg kampanii a także prawdopodobieństwo wyświetlenia się reklamy użytkownikowi serwisu.

02

Potencjalny zasięg został policzony w komórkach C8 i D8. W komórce C8 podzielono ilość odsłon reklamy planowanych na serwisie (komórka C3) przez częstotliwość (komórka C6). Prawdopodobieństwo wyświetlenia reklamy z komórki C9 wyliczono dzieląc potencjalny zasięg reklamy (komórka C8) przez zasięg całego serwisu (komórka C2).

Do ilu osób dotrze reklama?

Dyrektora ds. marketingu interesuje jakie jest prawdopodobieństwo wyświetlenie reklamy minimum 100 tys., 150 tys. i 200 tys. użytkownikom. W tym celu należy skorzystać z funkcji ROZKŁ.DWUM dostępnej w Excelu. Rozkład dwumianowy oblicza prawdopodobieństwo dotarcia do większej niż zakładana ilości użytkowników serwisu, na którym będzie emitowana reklama. Funkcja ta jest dostępna w „wstaw funkcję” na karcie „narzędzia główne” z grupie „statystyczne”. Aby obliczyć prawdopodobieństwo wyświetlenia reklamy dla większej ilości użytkowników niż 100 tys., przy capping równym 3 okno dialogowe należy wypełnić w następujący sposób.

03

Liczba_s to komórka A11 czyli komórka w której została wpisana ilość użytkowników która interesuje dyrektora ds. marketingu

Próby to komórka C2 czyli zasięg serwisu internetowego na którym będzie wyświetlana reklama.

Prawdopodob_s to komórka C9 czyli prawdopodobieństwo wyświetlenia reklamy.

Skumulowany należy wpisać „prawda”; ponieważ interesuje nas ilość większa niż 100 tys użytkowników.

Po wypełnieniu okna dialogowego należy kliknąć ok. wynik obliczeń został podany w komórce C11.

04

Wynik ten należy odjąć od 1. Dzięki temu obliczymy prawdopodobieństwo przekroczenia 100 tys. użytkowników. Gdybyśmy tego nie zrobili Excel podałby prawdopodobieństwo osiągniecia maksymalnie 100 tys. użytkowników. Podsumowując formuła w komórce C11 wygląda następująco: =ROZKŁ.DWUM($A11;C$2;C$9;PRAWDA). Znaki dolara wstawiono aby zablokować komórki przy kopiowaniu wyniku w komórki C11 do komórek C12, C13 a także D11:D13. Dzięki temu w szybki sposób zostanie obliczone prawdopodobieństwo przekroczenia 150 tys. i 200 tys. użytkowników dla cappingu równego 3 i 5.

05

Dla przykładu w komórce C13 powinno być =1-ROZKŁ.DWUM($A13;C$2;C$9;PRAWDA), a w komórce D12 =1-ROZKŁ.DWUM($A12;D$2;D$9;PRAWDA). Interpretując wyniki można powiedzieć, że prawdopodobieństwo przekroczenia 150 tys. użytkowników wynosi 99,8% (komórka C12) dla cappingu 3 i 62,5% (komórka D12) dla cappingu 5. Jak widać mała zmiana cappingu (limitu odsłon na użytkownika) ma bardzo duże znaczenie przy osiągnięciu zakładanego zasięgu wśród użytkowników z grupy docelowej.

Częstotliwość czy zasięg

Aby dokładniej sprawdzić co ma większe znaczenie przy dotarciu do określonej ilości użytkowników z grupy docelowej (częstotliwość czy zasięg witryny) można zbudować tabelę danych. W tym przypadku dyrektora marketingu interesuje dotarcie do 150 tys. użytkowników przy cappingu 1, ze wzrostem 0,1 i zasięgu witryny 360 tys. ze wzrostem 20 tys.

06

W komórce D16 wpisano formułę wg której Excel ma dokonać obliczeń. Ponieważ wcześniej już dokonano obliczeń to teraz wystarczy tylko wskazać komórkę wg której Excel ma zbudować tabelę danych. w komórce D16 wpisano =D12. W komórkach D17:D25 wpisano zmiany częstotliwości jakie mamy obliczyć. W komórkach E16:M16 wpisano zasięg witryn, od 360 tys. użytkowników do 520 tys. Zaznaczając zakres komórek D16:M25 należy na karcie „dane”, kliknąć w „analiza danych” i „tabela danych”. w tym momencie powinno wyskoczyć okno dialogowe, które należy wypełnić następująco:

07

Wierszowa komórka wejściowa to zasięg witryny, czyli komórka D2. Kolumnowa komórka wejściowa to częstotliwość reklamy na jednego użytkownika; komórka D6. Klikając w OK Excel powinien podać wyniki tak jak na rysunku poniżej.

08

Interpretując przykładowy wynik: w komórce H21 podano 21,5% co oznacza, że przy zasięgu witryny równym 420 tys. użytkowników i częstotliwości reklamy 1,4 szanse emisji reklamy do większej ilości niż 150 tys. użytkowników wynoszą 21,5%. Jak widać z tabeli zmiana zasięgu witryny nie jest tak istotna jak zmiana częstotliwości. Dla przykładu dla zasięgu równym 360 tys prawdopodobieństwo przekroczenia 150 tys. użytkowników wynosi od 100% (dla częstotliwości 1) do 0,001% (dla częstotliwości 1,8).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *