Obliczenie ilości sprzedaży i zysków w sklepie rowerowym za pomocą sum pośrednich

Obliczenie ilości sprzedaży i zysków w sklepie rowerowym za pomocą sum pośrednich

Często w firmach zachodzi potrzeba prostego podsumowania danych umieszczonych na liście lub bazie danych. W przypadku bazy danych sprzedaży w sklepie przedsiębiorca może na przykład chcieć uzyskać podsumowanie wyników sprzedaży wg kategorii produktów, podsumowania sprzedaży wg produktów albo podsumowanie sprzedaży wg uzyskanych marż. Jeśli posortujemy listę transakcji według danej zawierające informacje (np. wg kategorii produktów w celu określenia wartości sprzedaży), to będzie można obliczyć sumę wartości w tej kolumnie za pomocą polecenia „sumy pośrednie” dostępnej w Excelu.

Opis sytuacji

Firma sprzedająca części rowerowe, posiada program, który pozwala ewidencjonowanie sprzedaży przerzucić do Excela. Każda transakcja posiada dane dotyczące produktu, kategorii produktu, ceny jednostkowej, kosztu zakupu i ilości sprzedanych produktów. Poniższy rysunek przedstawia fragment tabeli pokazujący sprzedaż pierwszych 25 artykułów z 800 dostępnych w sklepie.

01 dane do sumy pośrednie

Przedsiębiorca szuka odpowiedzi na następujące pytania:

Jaki jest największy przychód w kategoriach produktów?

Jakie są zyski dla poszczególnych kategorii produktów?

Produkty z których kategorii były sprzedawane najczęściej?

Jaka jest średnia marża dla kategorii produktów?

Etap 1: Sortowanie danych sprzedażowych

Aby odpowiedzieć na pytania właściciela sklepu rowerowego w pierwszej kolejności należy uszeregować produkty według kategorii (kolumna D). W tym celu należy zaznaczyć całą tabelę. Najprostszy sposób to kliknięcie w komórkę A1 i trzymając klawisze SHIFT i CTRL nacisnąć klawisz strzałki „w dół” a następnie „w prawo”. Po zaznaczeniu całej tabeli danych należy na karcie „dane” kliknąć w „Sortuj”.

02 gdzie jest sortuj

Po kliknięciu w „sortuj” powinno wyskoczyć okno dialogowe. W celu posortowania po kategorii produktów należy w lewym polu wybrać „Kategoria”; w środkowym zostawić „wartości” a w prawym pozostawić „od A do Z”. Rysunek poniżej obrazuje prawidłowo wypełnione okno dialogowe>

03 sortuj

Po kliknięciu w ok dane w tabeli powinny być posortowane wg kategorii produktów.

04 posortowana tabela

Etap 2: Obliczenie sprzedaży produktów wg kategorii

Aby obliczyć sprzedaż produktów wg kategorii należy skorzystać z polecenia „suma częściowa”. Polecenie to znajduje się w karcie „dane”.

05 suma częściowa miejsce

Po kliknięciu, powinno wyskoczyć okno dialogowe, w którym będzie można podać excelowi co ma obliczyć. W tym momencie właściciela firmy interesuje przychód w kategoriach produktów, zysk a także ilości sprzedanych produktów. Okno dialogowe należy więc wypełnić następująco:

06 okno dla suma pośrednia

W polu „dla każdej zmiany w:” należy zaznaczyć „kategoria”. W polu „użyj funkcji” wybieramy „suma”. W polu „dodaj sumę częściową do” należy zaznaczyć ilość sprzedaży, przychód i zysk. Poniżej w polach nie zmieniamy nic i klikamy w OK. Wyniki obliczeń przedstawiają się następująco:

07 obliczone sumy pośrednie

Jak widać po lewej stronie arkusza powstały trzy przyciski ponumerowane 1, 2, 3. Kliknięcie najwyższej liczby (w tym przypadku 3) powoduje wyświetlenie danych i sum pośrednich. Kliknięcie w przycisk 2 powoduje wyświetlenie jedynie sum pośrednich wg kategorii, co w tym przykładzie da odpowiedzi na pytania właściciela firmy. Kliknięcie przycisku 1 powoduje wyświetlenie sumy całkowitej. Podsumowując, kliknięcie mniejszej liczby ogranicza poziom szczegółowości informacji widocznej na ekranie.

Jaka jest najwyższa ilość sprzedanych produktów, przychód i zysk wg kategorii

Aby odpowiedzieć na pytania właściciela sklepu rowerowego należy kliknąć na przycisk 2 z lewej strony arkusza. Po kliknięciu Excel wyświetli tylko sumy dla kategorii produktów dotyczące ilości sprzedaży, przychodu i zysku. Rysunek poniżej przedstawia obliczenia dla każdej z kategorii produktów

08 wynik dla suma pośrednia

W ten szybki sposób właściciel sklepu rowerowego może oszacować, które produkty są sprzedawane w większych ilościach, jaki jest przychód sklepu z kategorii produktów a także jaki jest zysk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *