Maksymalizacja sprzedaży producenta pasty do zębów

Maksymalizacja sprzedaży producenta pasty do zębów

Producent wyrobów higienicznych zastanawia się czy cena detaliczna pasty do zębów jaką ustalił jest optymalna ze względu na przychód firmy. Aby odpowiedzieć na to pytanie przeprowadził promocję polegającą na obniżeniu ceny z 5,99 zł do 5,39 zł. Dzięki temu sprzedaż pasy do zębów wzrosła z 1.500 szt tygodniowo do 1.750 szt. Producent chciałby wiedzieć czy nadal ma obniżać cenę detaliczną tak aby maksymalizować sprzedaż. W tym celu należy obliczyć elastyczność cenową popytu. Rysunek poniżej przedstawia dane potrzebne do tego typu analizy

01

W komórce C3 jest podana cena pasty do zębów przed obniżką. Odpowiadająca jej średnia ilość sprzedaży umieszczona jest w komórce D3. Cena po obniżce podana jest w komórce C4 a średnia ilość sprzedaży w D4.

Aby obliczyć elastyczność cenową popytu należy obliczyć o ile spadła cena sprzedaży (w tym przypadku była to reżyserowana obniżka o 10% (komórka C6) i o ile wzrosła średnia ilość sprzedaży pasty do zębów. W komórce D6 obliczono to korzystając z funkcji =(D4/D3)-1.

Elastyczność cenowa popytu

Elastyczność cenową popytu wyliczono w komórce D9, korzystając z równania =-D6/C6, czyli zmianę popytu podzielono przez zmianę ceny. Znak (-) we wzorze stosuje się w celu uniknięcia wyniku ujemnego , który wynika z odwrotnej zależności między ceną a wielkością popytu.

Wyróżnia się kilka rodzajów popytu ze względu na jego elastyczność cenową:

– proporcjonalny, gdy procentowa zmiana popytu jest taka sama jak procentowa zmiana ceny Ec=1

– elastyczny, gdy procentowa zmiana popytu jest większa od procentowej zmiany ceny Ec > 1

– nieelastyczny, gdy procentowa zmiana popytu jest mniejsza od procentowej zmiany ceny 0< Ec <1

– całkowicie nieelastyczny(sztywny), gdy wielkość popytu nie reaguje na zmianę ceny dobra. Ec=0

Czy obniżać cenę?

W przypadku producenta pasty do zębów cenowa elastyczność popytu wyniosła 1,67 co oznacza, iż spadek ceny o 10% powoduje wzrost ilości sprzedaży o 16,7%. Wnioskując, producent pasty do zębów, w celu maksymalizacji sprzedaży może nadal obniżać cenę detaliczną produktu.

Jeśli firma ta chciałaby maksymalizować zysk to w analizie powinna także wziąć pod uwagę jednostkowy koszt wytworzenia pasty do zębów jak i zysk.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *