Maksymalizacja sprzedaży opon samochodowych

Maksymalizacja sprzedaży opon samochodowych

Firma sprowadzająca do Polski i dystrybuująca opony samochodowe chciałaby wiedzieć czy cena po jakiej są oferowane jej produkty jest ceną maksymalizującą sprzedaż. Za pomocą eksperymentu, polegającego na obniżeniu ceny opon o 10% w 12 z 250 współpracujących sklepach wiadomo, iż obniżka ta ma znaczący wpływ na ilość sprzedaży. Etapy wyciągania wniosków z eksperymentu można prześledzić pod tym linkiem. Najważniejszy wynik z eksperymentu to informacja, iż średnia ilość sprzedaży opon samochodowych przez obniżką ceny o 10% to 49,75 szt. a po obniżce 54,91 szt..

Czy obniżać cenę?

Właściciel firmy chciałby wiedzieć czy nadal ma obniżać cenę detaliczną opony tak aby maksymalizować sprzedaż. W tym celu należy obliczyć elastyczność cenową popytu. Rysunek poniżej przedstawia dane potrzebne do tego typu analizy

01

W komórce C3 jest podana cena opony przed obniżką. Odpowiadająca jej średnia ilość sprzedaży umieszczona jest w komórce D3. Cena po obniżce podana jest w komórce C4 a średnia ilość sprzedaży w D4.

Elastyczność cenowa popytu

Aby obliczyć elastyczność cenową popytu należy obliczyć o ile spadła cena sprzedaży (w tym przypadku była to reżyserowana obniżka o 10% – komórka C6) i o ile wzrosła średnia ilość sprzedaży opon. W komórce D6 obliczono to korzystając z funkcji =(D4/D3)-1.

Elastyczność cenową popytu wyliczono w komórce D9, korzystając z równania =-D6/C6, czyli od zmianę popytu podzielono przez zmianę ceny. Znak (-) we wzorze stosuje się w celu uniknięcia wyniku ujemnego , który wynika z odwrotnej zależności między ceną a wielkością popytu.

Wyróżnia się kilka rodzajów popytu ze względu na jego elastyczność cenową:

– proporcjonalny, gdy procentowa zmiana popytu jest taka sama jak procentowa zmiana ceny Ec=1

– elastyczny, gdy procentowa zmiana popytu jest większa od procentowej zmiany ceny Ec > 1

– nieelastyczny, gdy procentowa zmiana popytu jest mniejsza od procentowej zmiany ceny 0< Ec <1

– całkowicie nieelastyczny(sztywny), gdy wielkość popytu nie reaguje na zmianę ceny dobra. Ec=0

Analiza wyników

W przypadku dystrybutora opon samochodowych cenowa elastyczność popytu wyniosła 1,04 co oznacza, iż spadek ceny o 10% powoduje wzrost ilości sprzedaży o 10,4%. Wnioskując, firma ta jest bardzo blisko optymalnej ceny opony i nie powinna dalej jej obniżać jeśli chce maksymalizować przychód.

Jeśli firma ta chciałaby maksymalizować zysk to w analizie powinna także wziąć pod uwagę jednostkowy koszt opony jak i zysk.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *