Korelacja firm na rynku butów narciarskich

Korelacja firm na rynku butów narciarskich

Częścią analizy rynku jest badanie korelacji występującej pomiędzy firmami. W tym przypadku korelacja określa współwyszukiwanie. Współwyszukiwanie jest to zależność pomiędzy wyszukiwaniem w google danej firmy a firmami konkurencyjnymi. Dzięki temu można dowiedzieć się czy np. sezonowość w branży wpływa w tym samym stopniu na wszystkie firmy lub czy wg klientów firmy są do siebie podobne. Dane zostały zebrane dzięki google trends i dotyczą firm z rynku butów narciarskich. Zakres danych jest z ostatnich 3 lat, zlokalizowane na Polskę. Tabela poniżej przedstawia fragment danych. Aby ułatwić zrozumienie schematu działania dane nie wyczyszczono z wahań sezonowych.

01

Aby wiedzieć jaka jest współzależność, czy też współwyszukiwanie, firm konkurencyjnych z branży butów narciarskich należy obliczyć korelację pomiędzy tymi firmami.

Jak obliczyć korelację?

Korelację najlepiej obliczyć za pomocą Excela. W menu Dane klikamy w „analiza danych”. W okienku zaznaczamy „korelacja”

02

Zakres wejściowy to dane wraz z tytułami: komórki B5:E203

Zaznaczamy grupowanie wg kolumn ponieważ mamy dane uszeregowane pionowo, według tygodni.

Zaznaczamy „tytuły w pierwszym wierszu”

Zakres wyjściowy to pierwsza komórka w której mają wyświetlić się wyniki analizy. W tym przypadku jest to komórka H7

03

Interpretacja wyników

Współczynnik korelacji należy zawsze do przedziału od -1 do 1. Współczynnik ten bliski 1 oznacza, że dane są od siebie silnie zależne. Innymi słowy, im wartość jest wyższa tym zależność pomiędzy wyszukiwaniem danej firmy a firmy konkurencyjnej jest większa. Korelacja ujemna oznacza, iż wzrost jednego czynnika powoduje spadek drugiego. Korelacja bliska 0 oznacza, iż nie ma zależności pomiędzy wyszukiwaniem danej firmy a firmy konkurencyjnej.

04

Tabela pokazuje korelację dla poszczególnych firm z branży butów narciarskich. Korelacja pomiędzy Rossignol a Dalbello  wynosi 87,9% (komórka I9). Oznacza to, iż jest silna zależność w wyszukiwaniu tych dwóch firm. Jeśli potencjalni klienci szukają Rossignol to na 87,9% wzrost wyszukań w google odnotuje także Dalbello. Z tabeli widać, iż jest silan zależność korelacyjna pomiędzy każdą z firm. W tym przypadku jest to związane z sezonowością na produkty narciarskie, których zdecydowanie większą sprzedaż można odnotować w miesiącach zimowych.

Górna część tabeli jest pusta, gdyż excel nie dubluje wyników tzn korelacja pomiędzy firmą 3 i 4 jest taka sama jak pomiędzy 4 i 3; kolejność nie ma tu znaczenia. Górna część tabeli wyglądałaby tak samo jak dolna.

Udział w rynku

Aby dowiedzieć się jaki jest udział poszczególnych firm na rynku należy obliczyć średnią wyszukań dla każdej z firm. Obliczenia takie pokazano na rysunku poniżej.

05

W komórce B206 obliczono średnią dla Rossignol, w komórce C206 dla Dalbello, itd. w komórce F206 zsumowano średnie (=SUMA(B206:E206)). W komórce B208 obliczono procentowy udział średniej dla Rossignol do zsumowanych średnich. Komórka B208 to =B206/$F$206. Znaki $ wstawiono aby przy przeciągnięciu tej formuły do komórek C208, D208 i E208 odpowiednia średnia była podzielona przez F206. Dla Rossignol udział w rynku wynosi 34,2% a dla Nordica 11,1%.

Aby w pełni pokazać udział w rynku należy nazwy firm porównać z wyszukiwaniem fraz „sprzedażowych” czyli związanych z produktami, w tym przypadku najlepszą frazą będą „buty narciarskie”. W tym celu należy w google trends ściągnąć dane dla firm i „buty narciarskie”. Tabela poniżej przedstawia fragment danych.

06

Korelacje należy obliczyć w ten sam sposób jak poprzednio. Wynik dla korelacji Rossignol przedstawia tabela poniżej.

07

Jak widać korelacja wyszukiwani dla Rossignol i frazy „buty narciarskie” jest bardzo wysoka i wynosi 0,94, co oznacza iż wzrost wyszukiwani butów narciarskich będzie w 94% oznaczać wzrost wyszukiwań marki Rossignol. Z obliczeń w komórkach B206:D208 wynika iż prawie dwa razy więcej wyszukiwań niż buty narciarskie odnotowuje sama marka Rossignol co jest bardzo dobrą wiadomością dla kadry zarządzającej. Potencjalni klienci, chcący zakupić buty narciarskie, od razu szukają konkretną markę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *