Kampania ulotkowa w strategii rozwoju firmy

Kampania ulotkowa w strategii rozwoju firmy

Właściciel małej firmy produkującej i wymieniającej okna w mieszkaniach chciałby wkroczyć na nowy rynek geograficzny. Ze względu ograniczonego budżetu na reklamę wybór został ograniczony do dwóch dużych dzielnic w Warszawie – Ursynów lub Wola. Przedsiębiorca nie wie jak działa konkurencja w tych dwóch dzielnicach i gdzie lepiej skoncentrować swoje wysiłki w celu zdobycia nowych klientów. Strategia wkroczenia z ofertą zakłada w pierwszej kolejności wytypowanie po jednym osiedlu z każdej dzielnicy, na którym zostały rozniesione door-to-door ulotki reklamowe, w takiej samej ilości na każe z osiedli mieszkaniowych. Osiedle, które przyniesie więcej zamówień da wskazówkę, na którą dzielnicę należy wykupić reklamę banerową umieszczoną przy głównych skrzyżowaniach w danej dzielnicy.

Tabela poniżej przedstawia dzienne ilości telefonów z zapytaniem z dwóch wytypowanych osiedli, po jednym na każdą dzielnicę.

01

Czy na tej podstawie można wyciągnąć wniosek, na którą dzielnicę najlepiej skoncentrować swoją uwagę? Czy jest różnica w zamówieniach ze względu na osiedle? Która dzielnica powinna być „zdobyta” w pierwszej kolejności? Na której dzielnicy wykupić banery reklamowy aby jak najszybciej osiągnąć zysk?

Jak i kiedy przeprowadzić analizę

W tym celu należy przeprowadzić analizę polegającą na sprawdzeniu czy średnie zamówień są od siebie statystycznie różne. Często zdarza się tak, iż różnice w ilości zamówień wpływają na podjęcie decyzji o ekspansji na dany rynek, natomiast minimalna różnica w średnich zamówień może wynikać z czynników, które nie są istotne w danym momencie dla firmy, np.: sezon urlopowy, procent nowych mieszkań, mieszkania w danym momencie nie-wynajęte. Podjęcie decyzji bez analizy średnich może prowadzić do złych wniosków a tym samym do złej decyzji biznesowej.

W excel dostępne są dwie różne analizy dla dwóch średnich w zależności od wariancji: TEST T Z DWIEMA PRÓBAMI ZAKŁADAJĄCY RÓWNE WARIANCJE i  TEST T Z DWIEMA PRÓBAMI ZAKŁADAJĄCY RÓŻNE WARIANCJE.

02

Aby wiedzieć który z tych testów zastosować należy w pierwszej kolejności użyć TEST F Z DWIEMA PRÓBAMI DLA WARIANCJI.

03

Na tym etapie przedsiębiorca nie musi znać definicji wariancji. Ważne jest to tylko do wyboru już potrzebnego testu, który wskaże czy wyniki z kampanii ulotkowej na poszczególne osiedla są od siebie różne. Także z obowiązku musimy dodać, iż wariancja jest intuicyjnie utożsamiana ze zróżnicowaniem zbiorowości.

Po przejściu w menu „dane”, należy kliknąć w „analiza danych” i na okienku które wyskoczy należy znaleźć „Test F: z dwiema próbami dla wariancji”.

04

Zakres zmiennej 1: w naszym przypadku to wyniki z kampanii ulotkowej z osiedla na Ursynowie, komórki B1:B32

Zakres zmiennej 2: to wyniki z osiedla na Woli, komórki C1:C32

Zaznaczmy okienko „tytuły”, Alfa zostawiamy wartość domyślną

Zakres wyjściowy to lewa górna komórka w której mają nam się pokazać wyniki – komórka E2. Wyniki z testu są przedstawione poniżej.

05

Jak widać w komórce F5 przedstawiona jest średnia dla osiedla na Ursynowie, która wynosi 27,8 telefonów dziennie. Dla Woli jest to 30,5 telefonu dziennie, komórka G5. Dla przedsiębiorcy ważne informacje zawierają komórki F9 i F11. Jeśli wartość F (komórka F9; 0,471061093) jest mniejsze od Test F jednostronny umieszczonego w komórce F11 (0,543220913) to oznacza to iż do właściwej analizy należy wybrać test TEST T Z DWIEMA PRÓBAMI ZAKŁADAJĄCY RÓWNE WARIANCJE. Jeśli wartość F jest większa od Test F jednostronny do dalszej analizy należy wybrać TEST T Z DWIEMA PRÓBAMI ZAKŁADAJĄCY RÓŻNE WARIANCJE. W tym przypadku 0,471061093 jest mniejsze od 0,543220913 także należy wybrać TEST T Z DWIEMA PRÓBAMI ZAKŁADAJĄCY RÓWNE WARIANCJE. Okno dialogowe przedstawia się następująco:

06

Zakres zmiennej 1 to wyniki kampanii ulotkowej z osiedla na Ursynowie: komórki B2:B32

Zakres zmiennej 2 to wyniki dla Woli: komórki C2:C32

Różnica średnich wg hipotezy: należy wpisać 0

Zaznaczamy pole „tytuły”, alfa pozostawiamy domyślnie na 0,05

Zakres wyjściowy to komórka w której pokażą się wyniki analizy, komórka I2.

Wnioski z kampanii ulotkowej

Wyniki analizy przedstawiają się następująco:

07

Dla przedsiębiorcy kluczowy wynik jest umieszczony w komórce J14 pt P(T<=t) dwustronny. Ponieważ P(T<=t) dwustronny wynosi 0,348854104 i jest większe niż wartość graniczna przyjęta umownie na poziomie 0,05 to oznacza, iż średnie wyniki dla tych dwóch osiedli nie są istotnie różne. Kampania ulotkowa nie dała odpowiedzi, na której dzielnicy przedsiębiorca musi skoncentrować swoje wysiłki aby mieć pewność maksymalizacji zysku. Gdyby w komórce wartość była niższa niż 0,05 należałoby wybrać tą dzielnicę, z którego osiedla była wyższa średnia telefonów od klientów.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *