Jak zwiększyć sprzedaż

jak zwiększyć sprzedaż?

Jak zmierzyć opłacalność nowego biznesu w zależności od lokalizacji?

Jak obliczyć efektywność handlowców biorąc pod uwagę region, w którym się poruszają?

Jak analizować wrażliwość przychodów na zmiany cen czy kosztów?

Jak oszacować wpływ obsługi klienta na sprzedaż?

Jak oszacować maksymalną wartość bonusu dla klienta aby zwiększyć zysk?

Jak wybrać produkt, spośród wszystkich dostępnych w sklepie, do umieszczenia na reklamach?

Jak klienci postrzegają firmy konkurencyjne?

Ilu potencjalnych klientów należy poinformować jeśli w ofercie jest produkt o ograniczonej ilości?

Jak oszacować ilość sprzedaży produktów w zależności od ceny?

W szczególności na tego typu pytania znajdują się odpowiedzi na witrynie small-business.com.pl. Z perspektywy prowadzenia przedsiębiorstwa najważniejsza jest odpowiednia interpretacja faktów ukazujących stan obecny, gdyż wszelka decyzja biznesowa ustanawiana jest w konkretnych warunkach i wywołuje określone następstwa. Efekt prowadzonych zabiegów uzależnione jest od tego, w jakim stopniu przewidujemy płynność uwarunkowań oraz jesteśmy w stanie przewidzieć skutki rzeczywistych posunięć. Efekty decyzji zarządczych rozpatrujemy  najczęściej w kategoriach zysków oraz strat, dlatego poprzedzamy je starannymi analizami sytuacji i poszukujemy rozwiązań najlepszych. W tym zakresie użyteczne okazują się metody ilościowe dające sposobność zauważyć regularności w sondowanych zdarzeniach a tym samym odpowiedzieć na pytanie jak zwiększyć sprzedaż.

Witryna small-business.com.pl jest zbiorem rozwiązanych zagadnień z zakresu sprzedaży z użyciem programu Excel. Każdy artykuł to studium przypadku – rozpoczyna je opis problemu, następnie zaprezentowana jest odpowiednia metoda rozwiązania go i podana interpretacja uzyskanego wyniku. Przedstawione przypadki mogą zainteresować właścicieli firm, dyrektorów marketingu, sprzedaży, pracowników, którzy chcą wzbogacić swoją wiedzę praktyczną w celu usprawnienia procesu podejmowania decyzji biznesowych czy też szukają odpowiedzi na pytanie jak zwiększyć sprzedaż.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *