Jak zwiększyć sprzedaż w sklepie

jak zwiększyć sprzedaż w sklepie?

Jak przeprowadzić obliczenia aby oszacować wpływ obecności konkurencji w naturalnych wynikach wyszukiwania?

Jakie produkty i w jakich ilościach produkować w celu maksymalizacji zysku?

Jak obliczyć współzależność wyników z kampanii adwords i reklam w sieciach afiliacyjnych?

Jak oszacować wpływ obsługi klienta na sprzedaż?

Jaki wpływ na sprzedaż ma zmiana opakowania produktu?

Jak wybrać produkty do wysyłki newslettera w celu maksymalizacji zysku?

Jaki jest optymalny podział budżetu reklamowego pomiędzy wybrane kanały komunikacji?

Jak wycenić produkty „związane” aby zysk był maksymalny?

Jak oszacować ilość sprzedaży produktów w zależności od ceny?

Między innymi na tego typu pytania znajdują się odpowiedzi na witrynie small-business.com.pl. Z punktu widzenia prowadzenia firmy najważniejsza jest należyta interpretacja faktów opisujących rzeczywistość, gdyż każda decyzja biznesowa ustanawiana jest w konkretnych warunkach i pociąga za sobą określone skutki. Efekt prowadzonych poczynań uzależnione jest od tego, na ile znamy nieregularność uwarunkowań oraz jesteśmy w stanie przewidzieć skutki rzeczywistych decyzji. Skutki decyzji zarządczych rozważamy  najczęściej w kategoriach zysków oraz strat, dlatego poprzedzamy je dokładnymi badaniami sytuacji i szukamy rozwiązań optymalnych. W tym zakresie przydatne okazują się metody ilościowe dające możliwość ujrzeć prawidłowości w testowanych zdarzeniach a tym samym odpowiedzieć na pytanie jak zwiększyć sprzedaż w sklepie.

Strona small-business.com.pl jest zbiorem rozwiązanych problemów z zakresu zarządzania z użyciem programu Excel. Każdy artykuł to studium przypadku – rozpoczyna je zarys problemu, następnie zademonstrowana jest prawidłowa metoda rozwiązania go i podana wykładnia uzyskanego wyniku. Zaprezentowane przypadki powinny zainteresować właścicieli przedsiębiorstw, dyrektorów marketingu, sprzedaży, pracowników, którzy chcą wzbogacić swoją wiedzę praktyczną w celu usprawnienia procesu podejmowania decyzji biznesowych czy też szukają odpowiedzi na pytanie jak zwiększyć sprzedaż w sklepie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *