Jak zwiększyć sprzedaż w sklepie internetowym

jak zwiększyć sprzedaż w sklepie internetowym?

Jak planować kampanię reklamową w celu określenia regionu o najwyższym potencjale sprzedażowym?

Jak obliczyć zmianę sprzedaży czy zysku ze względu na zmianę ceny czy kosztu jednostkowego?

Jak analizować wrażliwość przychodów na zmiany cen czy kosztów?

Jak obliczyć spadek sprzedaży w zależności od wzrostu aktywności reklamowej konkurencji?

Jaki wpływ na sprzedaż ma zmiana hasła reklamowego umieszczonego na banerach internetowych?

jaki wpływ na wyniki kampanii reklamowej ma zmiana wyglądu reklam?

Jak sprawdzić czy sprzedaż danego produktu jest uzależniona od sprzedaży innych?

W jakiej cenie sprzedawać produkty aby zysk był maksymalny?

Jak oszacować ilość sprzedaży produktów w zależności od ceny?

 

Między innymi na tego typu pytania znajdują się odpowiedzi na serwisie small-business.com.pl. Z perspektywy prowadzenia firmy najważniejsza jest należyta interpretacja faktów opisujących rzeczywistość, gdyż każda decyzja biznesowa ustanawiana jest w określonych warunkach i pociąga za sobą określone skutki. Efekt prowadzonych poczynań uzależnione jest od tego, na ile znamy zmienność uwarunkowań oraz jesteśmy w stanie prognozować skutki rzeczywistych decyzji. Skutki decyzji zarządczych traktujemy  najczęściej w kategoriach zysków oraz strat, dlatego poprzedzamy je szczegółowymi badaniami sytuacji i szukamy rozwiązań optymalnych. W tym zakresie pożyteczne okazują się metody ilościowe dające możliwość dostrzec prawidłowości w analizowanych zdarzeniach a tym samym odpowiedzieć na pytanie jak zwiększyć sprzedaż w sklepie internetowym.

Witryna small-business.com.pl jest serią rozwiązanych zagadnień z zakresu zarządzania z wykorzystaniem programu Excel. Każdy artykuł to studium przypadku – rozpoczyna je relacja problemu, następnie zademonstrowana jest właściwa metoda rozwiązania go i podana wykładnia uzyskanego wyniku. Przybliżone przypadki powinny zainteresować właścicieli firm, dyrektorów marketingu, sprzedaży, pracowników, którzy chcą wzbogacić swoją wiedzę praktyczną w celu usprawnienia procesu podejmowania decyzji biznesowych czy też szukają odpowiedzi na pytanie jak zwiększyć sprzedaż w sklepie internetowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *