Jak zwiększyć sprzedaż w firmie

jak zwiększyć sprzedaż w firmie?

Jak przeprowadzić obliczenia aby oszacować wpływ obecności konkurencji w naturalnych wynikach wyszukiwania?

Jak dobrać asortyment do sklepu aby zysk był maksymalny?

Jak obliczyć scenariusze rozwoju firmy w zależności od zmiany cen czy kosztów?

Jak obliczyć spadek sprzedaży w zależności od wzrostu aktywności reklamowej konkurencji?

Jaki wpływ na sprzedaż ma zmiana opakowania produktu?

jaki wpływ na wyniki kampanii reklamowej ma zmiana wyglądu reklam?

Jak analizować frazy na które pozycjonują się firmy konkurencyjne w naturalnych wynikach wyszukiwania w google?

Jak oszacować krzywą popytu w celu maksymalizacji zysku?

Jaka jest elastyczność cenowa sprzedaży?

W szczególności na tego typu pytania znajdują się odpowiedzi na witrynie small-business.com.pl. Z perspektywy kierowania firmą najważniejsza jest właściwa interpretacja faktów obrazujących stan obecny, gdyż wszelka decyzja biznesowa ustanawiana jest w konkretnych warunkach i pociąga za sobą określone skutki. Efekt prowadzonych zabiegów uzależnione jest od tego, w jakim stopniu przewidujemy nieregularność uwarunkowań oraz jesteśmy w stanie prognozować skutki konkretnych posunięć. Efekty decyzji dotyczących sprzedaży rozpatrujemy  najczęściej w kategoriach zysków oraz strat, dlatego poprzedzamy je gruntownymi analizami sytuacji i poszukujemy rozwiązań optymalnych. W tym zakresie przydatne okazują się metody ilościowe dające możliwość uchwycić właściwości w badanych zdarzeniach a tym samym odpowiedzieć na pytanie jak zwiększyć sprzedaż w firmie.

Serwis small-business.com.pl jest zbiorem rozwiązanych problemów z zakresu zarządzania z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel. Każdy artykuł to studium przypadku – rozpoczyna je zarys problemu, następnie zademonstrowana jest właściwa metoda rozwiązania go i podana wykładnia wyliczonego wyniku. Przybliżone przypadki powinny zainteresować właścicieli przedsiębiorstw, dyrektorów marketingu, sprzedaży, pracowników, którzy chcą wzbogacić swoją wiedzę praktyczną w celu usprawnienia procesu podejmowania decyzji biznesowych czy też szukają odpowiedzi na pytanie jak zwiększyć sprzedaż w firmie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *