Jak znaleźć cenę produktu znając jego nazwę – zastosowanie funkcji wyszukaj.pionowo w księgarni

Jak znaleźć cenę produktu znając jego nazwę – zastosowanie funkcji wyszukaj.pionowo w księgarni

Funkcje wyszukujące umożliwiają „szukanie” wartości w tabeli danych. Ponieważ zdecydowana większość problemów z wyszukiwaniem danych dotyczy tabel w ułożeniu pionowym, to artykuł ten koncentruje się na zastosowaniu funkcji wyszukaj.pionowo.

Wyszukanie ceny książki gdy dany jest jej dokładny tytuł

Właściciel analizując dane sprzedażowe księgarni chciałby w szybki sposób znaleźć cenę książki znając tylko tytuł. Poniższa tabela przedstawia fragment spis książek dostępnych w sklepie wraz z cenami.

01 dane do wyszukaj pionowo

W kolumnie A podane są numery porządkowe, w kolumnie B podane są tytuły dostępnych książek a w kolumnie C ceny brutto. Aby w szybki sposób znaleźć cenę książki należy skorzystać z funkcji wyszukaj.pionowo dostępnej w Excelu. Załóżmy że właściciela księgarni interesuje znalezienie ceny książki pt „Psychologia. Tom 2”. Tytuł tej książki należy wpisać w komórkę E3. Z funkcji wyszukaj.pionowo skorzystano w komórce E5. Po znalezieniu tej funkcji na karcie „narzędzia główne” i kliknięciu w nią powinno wyskoczyć okno dialogowe, które należy wypełnić następująco.

02 argumenty wyszukaj pionowo

„szukana wartość” to komórka E3. „tabela_tablica” to zakres danych w których Excel ma wyszukać dany tytuł książki. W tym przypadku będzie to B2:C25. Ważne jest aby kolumna w której są podane tytuły książek była pierwszą kolumną w podanej tabeli. Dlatego też nie zaznaczono kolumny A. „Nr_indeksu_kolumny” podano 2 co oznacza, że ceny książek są podane w kolumnie drugiej podanego zakresu. W „przeszukiwany_zakres” wpisano „fałsz”. Spowodowane jest to tym, iż pierwsza kolumna tablicy (kolumna B) nie zawiera wartości liczbowych uporządkowanych rosnąco. Po wypełnieniu okna dialogowego należy kliknąć OK a w komórce E5 Excel wyświetli wynik obliczeń. Widać że cena książki pt. „Psychologia. Tom 2” wynosi 149,90 zł.

Wyszukanie ceny książki gdy nie jest znany dokładny tytuł

Inny sposób na wyszukanie ceny książki należy zastosować gdy nie znamy dokładnego tytułu. Jeśli tak jak w poprzednim przykładzie w komórce E3 wpiszemy tytuł „zjadając” literę bądź wyraz to Excel wyświetli #N/D! co oznacza, że nie znalazł wyniku. Znaczenie ułatwić wyszukiwanie można poprzez zastosowanie „pole kombi”. Pole „kombi” pozwala na utworzenie rozwijanej listy tytułów książek, dzięki czemu w szybki sposób z katalogu książek można znaleźć tą właściwą bez ryzyka pomyłki przy jej tytule. Przykład pola kombi przedstawia poniższy rysunek.

03 przykład pole kombi

Aby skorzystać z pla „kombi”, należy na karcie „Developer” w menu „Formanty” kliknąć pole „wstaw” i w tym menu znaleźć „pole kombi (formant formularza)”. Poniższy rysunek pokazuje, gdzie znaleźć tą funkcję.

04 deweloper pole kombi

Po kliknięciu wskaźnik kursora myszki zmieni się w krzyżyk. Teraz należy zaznaczyć dowolny obszar, cały czas trzymając wciśnięty lewy klawisz myszki i pojawi pole tak jak na rysunku poniżej.

05 niewypełnione pole kombi

Klikając prawym przyciskiem w puste „pole kombi” pojawi się menu rozwijane na którym należy kliknąć „Formatuj formant”.

06 menu rozwijane pole kombi

Po kliknięciu pojawi się okno dialogowe, które należy wypełnić następująco:

07 okno pola kombi

W zakładce „Formant” wypełniamy „zakres wejściowy” i „łącze komórki”. W „zakres wejściowy” zaznaczamy zakres tabeli w której są tytuły książek i ceny. Teraz można zaznaczyć razem z kolumną A. W tym polu zaznaczono $A$2:$C$25. W polu „Łącze komórki” należy wpisać komórkę w której wyświetli się nr porządkowy danej książki. W tym przypadku jest to komórka I9. Nic już więcej nie trzeba wypełniać także po kliknięciu w ok wyświetli się pole kombi, które posiada rozwijaną listę książek a w polu I9 będzie wyświetlać się nr porządkowy książki, którą wybraliśmy w polu kombi.

08 pole kombi

Wybierając w menu rozwijanym pola kombi książkę pt. „Psychologia. Tom 2” w komórce I9 wyświetliła się liczba, która oznacza, iż ta książka jest w wierszu 11 danej tabeli.

Wyszukaj pionowo – wynik

Teraz, klikając w komórkę J11 należy skorzystać z funkcji wyszukaj.pionowo. Okno dialogowe należy wypełnić w następujący sposób.

09 wyszukaj pionowo

„szukana wartość” to I9. „Tabela_tablica” to dane A2:C25 – teraz już należy zaznaczyć tabelę wraz z kolumną A ponieważ to w niej są nr porządkowe książek. „Nr_indeksu_kolumny” to 3 co oznacza, iż ceny są w trzeciej kolumnie tabeli A2:C25. Po kliknięciu w OK excel wyświetli wynik w komórce J11.

10 wynik wyszukaj pionowo

Jak widać Excel nie pomylił się i podał prawdziwą cenę szukanej książki. Sposób ten umożliwia znajdywanie cen w księgarni gdy nie znamy całego tytułu książki bądź jest ryzyko pomyłki przy wpisywaniu tytułu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *