Jak sprawdzić czy firmy pozycjonują się na te same frazy?

Jak sprawdzić czy firmy pozycjonują się na te same frazy?

Artykuł ten sugeruje jak wykonać porównanie pozycjonowania w naturalnych wynikach wyszukiwania firm konkurencyjnych znając tylko fragment z grupy fraz, na które firmy się pozycjonują.

Jak przeprowadzić analizę?

Właściciel firmy dystrybuującej sprzęt AGD zastanawia się nad pozycjonowaniem w naturalnych wynikach wyszukiwania. Przedsiębiorca chciałby wiedzieć czy pozycjonowanie firmy, którą kieruje, jest zbieżne do głównej firmy konkurencyjnej. W tym celu zebrano wyniki naturalnych wyników wyszukiwania dla 110 fraz w branży sprzedaży sprzętu AGD, które są najczęściej klikalne przez potencjalnych klientów. Rezultaty przedstawiają pozycję od 1 do 10 dla przedsiębiorstwa reprezentowanego przez właściciela firmy jak i firmy konkurencyjnej. Wyniki obejmują informacje czy na tych pozycjach dana firma jest obecna bądź jej nie ma. W tym momencie właściciela firmy nie interesuje, czy przedsiębiorstwo trafniej pozycjonuje się na dane frazy. Informacją podstawową na tą chwilę jest zamiar porównania pozycjonowania kluczowych firm konkurencyjnych: czy pozycjonują się na te same frazy. Podsumowując:

1.       jeśli chcemy przeanalizować czy firmy pozycjonują się na te same frazy, należy wybrać pierwszoplanowe frazy w branży AGD i przeanalizować obecności na pozycjach 1-10 – o tego typu badaniu jest ten artykuł.

2.       jeśli chcemy wiedzieć, która firma lepiej się pozycjonuje, powinno się zgromadzić informacje o pozycjach danych przedsiębiorstw na wybranych frazach. Tego typu analiza jest dostępna pod tym linkiem.

Aby odpowiedzieć na problem właściciela firmy dystrybuującej sprzęt AGD: czy pozycjonowanie dwóch firm konkurencyjnych jest dokonywana na te same frazy, należy przeprowadzić test dla dwóch frakcji. Jest to analiza, którą się przeprowadza wtedy, gdy mamy do czynienia z danymi jakościowymi, czyli np. odpowiedziami typu nie/tak; ma/nie ma; sony/samsung; czarny/biały; kupił/nie kupił itd.

Czy można wnioskować także dla fraz z długiego ogona?

Przedsiębiorstwo wytypowało 110 fraz ale ma świadomość, że tych fraz może być ponad 1.000. Jest to efektem małej ilości ludzi wchodzących na kolejne frazy, które nazywane są „długim ogonem”. Właściwością „długiego ogona” jest to, iż frazy są minimalnie razy wyszukiwane i przez to na daną, konkretną frazę wchodzi nieznaczna ilość użytkowników. Z drugiej strony znacząca ilość tychże fraz skutkuje, iż całkowita ilość klientów może przewyższyć ilość użytkowników wchodzących z głównych 110 fraz. Niemniej jednak do testu użyto 110 najpopularniejszych fraz a wynik ma odpowiedzieć na pytanie dotyczące wszystkich 1.000 fraz, także tych z „długiego ogona”.

Zebrane dane informują, że dla 110 głównych fraz firma AGD 1 jest obecna na pozycjach 1-10 w 74 przypadkach a konkurencyjna firma AGC 2 w 85 przypadkach. Czy na podstawie tych wyników można domniemywać, że pozycjonowanie obu przedsiębiorstw jest podobne? Dane jak i pierwsze obliczenia obrazuje rysunek poniżej.

01 konkurencja pozycjonowanie

W komórkach B4:C5 wpisano wyniki obserwacji pozycjonowania. W komórce D4 obliczono prawdopodobieństwo obecności firmy AGD 1 w analizowanych frazach dzieląc ilość obecności (komórka B4) przez ilość obserwacji (komórka C4). Identycznie obliczono prawdopodobieństwo dla firmy AGD 2 (komórka D5) i dla obu firm (komórka D6). W komórkach B6:C6 wyliczono sumy dla obecności i dla badanych fraz. Aby przeprowadzić test dla dwóch frakcji powinno się obliczyć wartość statystyki wg poniższego wzoru:

=(p1 – p2)/ PIERWIASTEK (p*(1-p)*(1/n1 +1/n2))

Gdzie:

p1 – prawdopodobieństwo dla firmy AGD 1

p2 – prawdopodobieństwo dla firmy AGD 2

p – prawdopodobieństwo dla obu firm

n1 – ilość zbadanych fraz dla firmy AGD 1

n2 – ilość zbadanych fraz dla firmy AGD 2

Kolejne kroki wyliczone w Excelu zilustrowane są poniżej.

02 konkurencja pozycjonowanie

Wynik badania jest przedstawiony w komórce B19. Aby sprawdzić czy oba przedsiębiorstwa pozycjonują się na te same frazy trzeba ten wynik skonfrontować do wartości krytycznej, którą należy obliczyć za pomocą funkcji ROZKŁAD.NORMALNY.S.ODW dostępnej w Excelu.

Pozycjonowanie firm konkurencyjnych – interpretacja wyniku

Jeśli wynik obliczeń jest niższy od wartości krytycznej to pozycjonowanie obu firm można uznać za identyczne – nie tylko dla tych 110 fraz ale dla pozostałych niezbadanych. Jeśli wynik obliczeń jest wyższy od wartości krytycznej to pozycjonowanie firm znacząco różni się od siebie, firmy pozycjonują się na inne frazy. Okno dialogowe należy wypełnić tak jak na rysunku poniżej.

03 konkurencja pozycjonowanie

W prawdopodobieństwo należy wpisać „1-0,05/2” co oznacza iż, interesuje nas prawdopodobieństwo pomyłki we wnioskowaniu mniejsze niż 2,5%. To oznacza, że chcemy mieć pewność wyników na poziomie 97,5%. Wynik wartości krytycznej i wartości obliczeń przedstawia poniższy rysunek.

04 konkurencja pozycjonowanie

Jak widać wartość obliczeniowa (komórka C21) jest mniejsza niż wartość krytyczna (komórka C22) a tym samym można uznać że obie firmy pozycjonują się na takie same frazy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *