jak poprawić sprzedaż

jak poprawić sprzedaż?

Jak planować kampanię reklamową w celu określenia regionu o najwyższym potencjale sprzedażowym?

Gdzie eksponować produkty aby sprzedaż była maksymalna?

Jak „podlinkować” produkty komplementarne w sklepie internetowym aby sprzedaż była maksymalna?

Jak obliczyć wzrost sprzedaży produktu w zależności od reklamy w gazetce sklepowej?

Jak oszacować maksymalną wartość prezentu dla klienta w celu maksymalizacji sprzedaży?

Jaka jest współzależność firm konkurencyjnych?

Jaki jest wpływ działań reklamowych na sprzedaż w konkurencyjnych firmach?

Jak obliczyć popyt?

Między innymi na tego typu pytania znajdują się odpowiedzi na serwisie small-business.com.pl. Z punktu widzenia kierowania przedsiębiorstwem najważniejsza jest należyta interpretacja faktów ukazujących rzeczywistość, gdyż wszelka decyzja biznesowa ustanawiana jest w konkretnych warunkach i wywołuje określone efekty. Rezultat prowadzonych działań uzależnione jest od tego, w jakim stopniu przewidujemy płynność uwarunkowań oraz jesteśmy w stanie przeczuć skutki konkretnych posunięć. Skutki decyzji zarządczych rozpatrujemy  najczęściej w kategoriach zysków oraz strat, dlatego poprzedzamy je dokładnymi badaniami sytuacji i szukamy rozwiązań najlepszych. W tym zakresie pomocne okazują się metody ilościowe umożliwiające ujrzeć prawidłowości w testowanych zdarzeniach a tym samym odpowiedzieć na pytanie jak poprawić sprzedaż.

Portal small-business.com.pl jest kompletem rozwiązanych zagadnień z zakresu zarządzania z zastosowaniem arkusza kalkulacyjnego Excel. Każdy artykuł to studium przypadku – rozpoczyna je relacja problemu, następnie zaprezentowana jest właściwa metoda rozwiązania go i podana wykładnia wyliczonego wyniku. Przybliżone przypadki powinny zainteresować właścicieli przedsiębiorstw, dyrektorów marketingu, sprzedaży, pracowników, którzy chcą wzbogacić swoją wiedzę praktyczną w celu usprawnienia procesu podejmowania decyzji biznesowych czy też szukają odpowiedzi na pytanie jak poprawić sprzedaż.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *