Jak poprawić sprzedaż w firmie

jak poprawić sprzedaż w firmie?

Jak porównać obecności w naturalnych wynikach wyszukiwania firm konkurencyjnych?

Jak obliczyć zmianę sprzedaży czy zysku ze względu na zmianę ceny czy kosztu jednostkowego?

Jak analizować wrażliwość przychodów na zmiany cen czy kosztów?

Jak obliczyć wzrost sprzedaży produktu w zależności od reklamy w gazetce sklepowej?

Jaki wpływ na sprzedaż ma zmiana opakowania produktu?

Jak wybrać produkty do wysyłki newslettera w celu maksymalizacji zysku?

Jak oszacować sprzedaż danego produktu w zależności od sprzedaży innych produktów?

Jak oszacować krzywą popytu w celu maksymalizacji zysku?

Jak oszacować ilość sprzedaży produktów w zależności od ceny?

Między innymi na tego typu pytania znajdują się odpowiedzi na portalu small-business.com.pl. Z perspektywy prowadzenia przedsiębiorstwa najważniejsza jest odpowiednia interpretacja faktów wyrażających stan obecny, gdyż wszelka decyzja biznesowa podejmowana jest w konkretnych warunkach i wywołuje określone rezultaty. Konsekwencje prowadzonych poczynań uzależnione jest od tego, na ile znamy niestałość uwarunkowań oraz jesteśmy w stanie przewidzieć skutki realnych posunięć. Konsekwencje decyzji dotyczących sprzedaży rozważamy  najczęściej w kategoriach zysków oraz strat, dlatego poprzedzamy je gruntownymi analizami sytuacji i poszukujemy rozwiązań najlepszych. W tym zakresie pomocne okazują się metody ilościowe dające możliwość spostrzeć prawidłowości w analizowanych zdarzeniach a tym samym odpowiedzieć na pytanie jak poprawić sprzedaż w firmie.

Witryna small-business.com.pl jest kompletem rozwiązanych zagadnień z zakresu zarządzania z wykorzystaniem programu Excel. Każdy artykuł to studium przypadku – rozpoczyna je opis problemu, następnie wskazana jest optymalna metoda rozwiązania go i podana interpretacja wygenerowanego wyniku. Przedstawione przypadki powinny zainteresować właścicieli przedsiębiorstw, dyrektorów marketingu, sprzedaży, pracowników, którzy chcą wzbogacić swoją wiedzę praktyczną w celu usprawnienia procesu podejmowania decyzji biznesowych czy też szukają odpowiedzi na pytanie jak poprawić sprzedaż w firmie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *