Jak podnieść sprzedaż

Jak podnieść sprzedaż?

Czy sprzedaż w sklepie internetowym jest uzależniona od umiejscowienia produktu na kolejnych stronach w danej kategorii?

Jak obliczyć zmianę sprzedaży czy zysku ze względu na zmianę ceny czy kosztu jednostkowego?

Jak obliczyć współzależność wyników z kampanii adwords i reklam w sieciach afiliacyjnych?

Jak obliczyć wzrost sprzedaży produktu w zależności od reklamy w gazetce sklepowej?

Jak oszacować maksymalną wartość prezentu dla klienta w celu maksymalizacji sprzedaży?

Jak wybrać produkt, spośród wszystkich dostępnych w sklepie, do umieszczenia na reklamach?

Jak sprawdzić czy sprzedaż danego produktu jest uzależniona od sprzedaży innych?

W jakiej cenie sprzedawać produkty aby zysk był maksymalny?

Jak przeprowadzać promocje aby przyciągnąć jak największą ilość nowych klientów?

W szczególności na tego typu pytania znajdują się odpowiedzi na serwisie small-business.com.pl. Z perspektywy zarządzania najważniejsza jest należyta interpretacja faktów obrazujących stan obecny, gdyż wszelka decyzja biznesowa ustanawiana jest w konkretnych warunkach i pociąga za sobą określone konsekwencje. Rezultat prowadzonych działań uzależnione jest od tego, na ile znamy płynność uwarunkowań oraz jesteśmy w stanie przewidzieć skutki konkretnych decyzji. Konsekwencje decyzji dotyczących sprzedaży traktujemy  najczęściej w kategoriach zysków oraz strat, dlatego poprzedzamy je dokładnymi badaniami sytuacji i poszukujemy rozwiązań optymalnych. W tym zakresie pożyteczne okazują się metody ilościowe pozwalające spostrzec prawidłowości w badanych zjawiskach a tym samym odpowiedzieć na pytanie jak podnieść sprzedaż.

Serwis small-business.com.pl jest kompletem rozwiązanych zagadnień z zakresu zarządzania z zastosowaniem arkusza kalkulacyjnego Excel. Każdy artykuł to studium przypadku – rozpoczyna je opis problemu, następnie zademonstrowana jest optymalna metoda rozwiązania go i podana interpretacja wygenerowanego wyniku. Wskazane przypadki powinny zainteresować właścicieli przedsiębiorstw, dyrektorów marketingu, sprzedaży, pracowników, którzy chcą wzbogacić swoją wiedzę praktyczną w celu usprawnienia procesu podejmowania decyzji biznesowych czy też szukają odpowiedzi na pytanie jak podnieść sprzedaż.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *