Jak podnieść sprzedaż

Jak podnieść sprzedaż?

Czy sprzedaż w sklepie internetowym jest uzależniona od umiejscowienia produktu na kolejnych stronach w danej kategorii?

Jak obliczyć zmianę sprzedaży czy zysku ze względu na zmianę ceny czy kosztu jednostkowego?

Jak obliczyć współzależność wyników z kampanii adwords i reklam w sieciach afiliacyjnych?

Jak obliczyć wzrost sprzedaży produktu w zależności od reklamy w gazetce sklepowej?

Jak oszacować maksymalną wartość prezentu dla klienta w celu maksymalizacji sprzedaży?

Jak wybrać produkt, spośród wszystkich dostępnych w sklepie, do umieszczenia na reklamach?

Jak sprawdzić czy sprzedaż danego produktu jest uzależniona od sprzedaży innych?

W jakiej cenie sprzedawać produkty aby zysk był maksymalny?

Jak przeprowadzać promocje aby przyciągnąć jak największą ilość nowych klientów?

W szczególności na tego typu pytania znajdują się odpowiedzi na serwisie small-business.com.pl. Z perspektywy zarządzania najważniejsza jest należyta interpretacja faktów obrazujących stan obecny, gdyż wszelka decyzja biznesowa ustanawiana jest w konkretnych warunkach i pociąga za sobą określone konsekwencje. Rezultat prowadzonych działań uzależnione jest od tego, na ile znamy płynność uwarunkowań oraz jesteśmy w stanie przewidzieć skutki konkretnych decyzji. Konsekwencje decyzji dotyczących sprzedaży traktujemy  najczęściej w kategoriach zysków oraz strat, dlatego poprzedzamy je dokładnymi badaniami sytuacji i poszukujemy rozwiązań optymalnych. W tym zakresie pożyteczne okazują się metody ilościowe pozwalające spostrzec prawidłowości w badanych zjawiskach a tym samym odpowiedzieć na pytanie jak podnieść sprzedaż.

Serwis small-business.com.pl jest kompletem rozwiązanych zagadnień z zakresu zarządzania z zastosowaniem arkusza kalkulacyjnego Excel. Każdy artykuł to studium przypadku – rozpoczyna je opis problemu, następnie zademonstrowana jest optymalna metoda rozwiązania go i podana interpretacja wygenerowanego wyniku. Wskazane przypadki powinny zainteresować właścicieli przedsiębiorstw, dyrektorów marketingu, sprzedaży, pracowników, którzy chcą wzbogacić swoją wiedzę praktyczną w celu usprawnienia procesu podejmowania decyzji biznesowych czy też szukają odpowiedzi na pytanie jak podnieść sprzedaż.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *