Jak podnieść sprzedaż w sklepie

jak podnieść sprzedaż w sklepie?

Jak planować kampanię reklamową w celu określenia regionu o najwyższym potencjale sprzedażowym?

Jak obliczyć zmianę sprzedaży czy zysku ze względu na zmianę ceny czy kosztu jednostkowego?

Jak obliczyć próg rentowności?

Jak obliczyć spadek sprzedaży w zależności od wzrostu aktywności reklamowej konkurencji?

Jak oszacować maksymalną wartość prezentu dla klienta w celu maksymalizacji sprzedaży?

Jaka jest współzależność firm konkurencyjnych?

Jaki jest wpływ działań reklamowych na sprzedaż w konkurencyjnych firmach?

Jak wycenić produkty „związane” aby zysk był maksymalny?

Jak przeprowadzać promocje aby przyciągnąć jak największą ilość nowych klientów?

Między innymi na tego typu pytania znajdują się odpowiedzi na portalu small-business.com.pl. Z perspektywy kierowania przedsiębiorstwem najważniejsza jest trafna interpretacja faktów ukazujących stan obecny, gdyż każda decyzja biznesowa podejmowana jest w konkretnych warunkach i wywołuje określone rezultaty. Rezultat prowadzonych poczynań uzależnione jest od tego, w jakim stopniu przewidujemy nieregularność uwarunkowań oraz jesteśmy w stanie prognozować skutki rzeczywistych posunięć. Konsekwencje decyzji dotyczących sprzedaży traktujemy  najczęściej w kategoriach zysków oraz strat, dlatego poprzedzamy je dokładnymi analizami sytuacji i szukamy rozwiązań optymalnych. W tym zakresie pożyteczne okazują się metody ilościowe dające sposobność ujrzeć prawidłowości w sondowanych zdarzeniach a tym samym odpowiedzieć na pytanie jak podnieść sprzedaż w sklepie.

Strona small-business.com.pl jest zbiorem rozwiązanych zagadnień z zakresu zarządzania z zastosowaniem programu Excel. Każdy artykuł to studium przypadku – rozpoczyna je relacja problemu, następnie przedstawiona jest adekwatna metoda rozwiązania go i podana wykładnia obliczonego wyniku. Przedstawione przypadki powinny zainteresować właścicieli firm, dyrektorów marketingu, sprzedaży, pracowników, którzy chcą wzbogacić swoją wiedzę praktyczną w celu usprawnienia procesu podejmowania decyzji biznesowych czy też szukają odpowiedzi na pytanie jak podnieść sprzedaż w sklepie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *